2018-03-21

Industriella sopor viktigast för att skapa cirkulär avfallshantering

Avfallsforskaren Nils Johansson har inlett sitt Mistra Fellowship på tyska miljöinstitutet Öko. Han ska intervjua olika aktörer om varför andra europeiska länder ser så annorlunda på industriavfall.
– I Europa finns ett politiskt klimat där innovation för att skapa cirkularitet ligger närmare till hands än i Sverige, säger han.

Läs mer

2018-03-21

Mistra EviEM vill förenkla utvärderingar av forskningsresultat

Internationella programmerare har bjudits in till Stockholm för en tre dagars workshop, en så kallad hackathon. Uppdraget är att hjälpa Mistra EviEM att förenkla systematiska utvärderingar av forskningsresultat.
– Vi vill korta ner arbetstiden som krävs för att genomföra systematiska utvärderingar och automatisera arbetet så mycket som möjligt. Om systematiska utvärderingar blir enklare, blir också metoden tillgänglig för fler, säger projektledaren Neal Haddaway.

Läs mer

2018-03-21

Stor konferens om hållbara finanser i Stockholm i höst

I augusti arrangerar Mistra Financial Systems en internationell konferens med flera välrenommerade dragplåster på talarlistan. Ett tillfälle som alla med intresse för hållbara finanser bör ta till vara på.
– Jag hoppas att konferensen ska bli en mötesplats för inte bara forskare utan också investerare, kapitalförvaltare, beslutsfattare och de som reglerar finansmarknaden, säger Bo Becker som är programchef för Mistra Financial Systems.

Läs mer

pågående forskningsprogram

pågående utlysningar

genomförda forskningsprogram

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Namn
E-postadress