Prenumerera på
vårt nyhetsbrev

Vårt senaste nyhetsbrev
Mistra nyhetsbrev nr 3, 2015länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

STIFTELSEN FÖR MILJÖSTRATEGISK FORSKNING stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling.

forskning

25 mars 2015

Mistras styrelse har beslutat att investera högst 42 miljoner kronor över en fyraårsperiod i forskningsprogrammet REES (Resource-Efficient and Effective Solutions based on circular economy thinking) med Linköpings universitet som huvudsökande.

Mistra

Automatgenererad bild, ersätt med korrekt bild.

1 april 2015

Mistra Urban Futures ska utvärdera FN:s nya mål för hållbar stadsutveckling i olika städer. I uppdraget kan forskningscentrat dra nytta av sitt internationella kontaktnät.

video

Automatgenererad bild, ersätt med korrekt bild.

4 december 2014

Se konferensen om hållbara investeringar från de 3 december i sin helhet på Mistras Youtubekanal. Kan hållbar kapitalism lösa både finanskris och miljöproblem?

Nyheter