2017-12-14

Det svenska modeundret blir cirkulärt

Den svenska textil- och modeindustrin kraftsamlar för ökad hållbarhet. Ett förslag på bred satsning med deltagare från både näringsliv och forskning har presenterats för regeringen....

Läs mer

pågående forskningsprogram

pågående utlysningar

genomförda forskningsprogram

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Namn
E-postadress