Prenumerera på
vårt nyhetsbrev

Vårt senaste nyhetsbrev
Mistra nyhetsbrev nr 3, 2014länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

STIFTELSEN FÖR MILJÖSTRATEGISK FORSKNING stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling.

mistra

15 april 2014

Den 15 april tar Åke Iverfeldt över rollen som ny VD för Mistra efter
Lars-Erik Liljelund. Han kommer senast från posten som Vice VD på IVL Svenska Miljöinstitutet.

forskning

Automatgenererad bild, ersätt med korrekt bild.

14 april 2014

Mistra, Forskningsrådet Formas och Lantmännens forskningsstiftelse delar
tillsammans ut 62 miljoner kronor till forskning om hållbara
produktionssystem inom vattenbruk, jord- och trädgårdsbruk.

Mistra

Automatgenererad bild, ersätt med korrekt bild.

9 april 2014

Environmental Humanities bordlagt

Mistras styrelse och Formas forskarråd har bordlagt beslutet om Environmental Humanities med hänvisning till misstanke om jäv. En oberoende granskning är under tillsättning. Om det visar sig att jäv föreligger kommer en ny utvärdering av ansökningarna att genomföras. Mistra och Formas har samverkat i utlysningen av Environmental Humanities.

Nyheter