Prenumerera på
vårt nyhetsbrev

Vårt senaste nyhetsbrev
Mistra nyhetsbrev nr 5, 2015länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

STIFTELSEN FÖR MILJÖSTRATEGISK FORSKNING stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling.

upphandling

Automatgenererad bild, ersätt med korrekt bild.

3 augusti 2015

Mistra upphandlar kommunika-tionstjänster i form av grafisk form och produktion, skribent och digital kommunikation. Upp- handlingen sker i ett tvåstegs-förfarande, dvs selektiv upphandling enligt LOU.

utlysning

Automatgenererad bild, ersätt med korrekt bild.

8 juli 2015

Hur kan industriavfall upparbetas till värdefulla resurser på ett hållbart sätt? Dags för utlysning av en andra omgång av Closing the Loop - värdefulla resurser från industriavfall. Ansökan öppen till 16 oktober.

mistra

Automatgenererad bild, ersätt med korrekt bild.

11 juni 2015

Såväl hållbar idrott som geopolitik kan i framtiden bli ämnen för nya
forskningsprogram. Nu ska förutsättningarna för satsningarna utredas
vidare.

Nyheter