Prenumerera på
vårt nyhetsbrev

Vårt senaste nyhetsbrev
Mistra nyhetsbrev nr 6, 2014länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

STIFTELSEN FÖR MILJÖSTRATEGISK FORSKNING stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling.

Forskning

8 september 2014

En ny forskningssatsning ska bidra till en cirkulär ekonomi. Målet är att sluta kretsloppen och göra samhället mer resurseffektivt.

forskning

Automatgenererad bild, ersätt med korrekt bild.

9 september 2014

Mistra investerar 55 miljoner kronor i ett nytt centrum för forskning och utveckling av utbildning om hållbara marknader. Handelshögskolan i Stockholm blir värd för satsningen Mistra Center for Sustainable Markets (MISUM) som sträcker sig över fem år.

Mistra

Automatgenererad bild, ersätt med korrekt bild.

18 september 2014

Vilken forskning kan bidra till att
minska miljöpåverkan från transporter? För att svara på den frågan arrangerar Mistra en workshop under rubriken ”Klimatsmarta transporter” den 8 oktober 2014 i Stockholm.

Nyheter