Prenumerera på
vårt nyhetsbrev

Vårt senaste nyhetsbrev
Mistra nyhetsbrev nr 5, 2016öppnas i nytt fönster

STIFTELSEN FÖR MILJÖSTRATEGISK FORSKNING stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling.

Forskning

Automatgenererad bild, ersätt med korrekt bild.

16 juni 2016

Användarbeteende och integrerade IT-tjänster för hållbar mobilitet är fokus för en satsning som får 40 miljoner kronor under fyra år. Programmet leds av KTH och involverar flera storföretag och kommuner.

forskning

Automatgenererad bild, ersätt med korrekt bild.

28 juni 2016

Mistra Innovation har delat ut 20 miljoner kronor till sex nya projekt. Idéerna ska leda till innovativa och framgångsrika produkter som minskar belastningen på miljön.

MIstra

Automatgenererad bild, ersätt med korrekt bild.

1 maj 2016

Istället för en tryckt årsrapport presenterar vi för första gången vår första digitala årsrapport. Det är inte bara bättre för miljön, det gör det också möjligt för oss att berätta om år verksamhet på ett helt nytt sätt.

Nyheter