Publicerad

5 februari 2007

Doktorand på UD

Forskarstuderande på utrikesdepartementet, det blir verklighet genom ett Mistraprogram.  

Mistras styrelse har beslutat att finansiera en doktorandutbytestjänst inom ETWINED, Environment and Trade in a world of Interdependence (Handel och miljö). Syftet med utbytestjänsten är att stärka samarbetet och kontaktytorna mellan forskningen och den praktiska verkligheten i det internationella handelsarbetet. Beslutet innebär att tre miljoner kronor kan användas för en person för ett års utbytestjänstgöring vid UD samt fyra års forskarutbildning. Den närmare utformningen av tjänsten kommer att beslutas av programstyrelsen i dialog med UD.

- Det är ett utmärkt sätt bygga upp forskningskompetens på, både för studenten, för den institution som studenten hör till och för ENTWINED. Vi får en forskarstuderande som på heltid får följa det praktiska arbetet på UD, med stöd från en akademisk institution. Det här är ett bra sätt att försäkra sig om att forskningen och dess resultat blir relevant för slutanvändarna, säger Mark Sanctuary, programansvarig för ENTWINED.