Publicerad

5 mars 2008

Stort intresse för grön kemi i Indien

En internationell konferens kring ämnen som bioraffinaderi, bioenergi och biologisk rening samlade ett stort antal forskare och företagsledare i Indien nyligen.

Under konferensen Biotechnology for Sustainable Development deltog bland andra Mistraprogrammet Greenchems programchef Rajni Hatti- Kaul och hennes kollegor liksom representant från Perstorp AB.

— Det var glädjande att många tunga företag deltog, som exempelvis DSM från Nederländerna, Novozymes från Danmark och Danisco-Genencor från USA. Även Syngenta och Praj Industries från Indien företräddes. Dessutom var en OECD representant med, säger professor Rajni Hatti-Kaul.

Biogas
Hon berättar också att många nyheter presenterades.

— Ett exempel var ett smart sätt att länka den nya industriella biotekniken till den traditionella kemiska industrin, det vill säga att starta med förnyelsebara råvaror och sluta med produkter som är identiska med dem som idag baseras på petrokemin. Under konferensen diskuterades även biogas som energibärare.

— Som fordonsbränsle är den vida överlägsen de biobränslen som idag är i fokus, såväl ur utsläppssynpunkt som ur arealåtgång för att producera drivmedel. Man kör nästan dubbelt så långt på det man får från ett hektars odling om man gör biogas — än om man framställer etanol eller biodiesel, berättar Rajni Hatti-Kaul. Förädling av energigrödor var ett annat hett diskussionsämne.

— Till exempel har Syngenta tagit fram nya varianter av sockerbeta som passar utmärkt att odla också i tropiska områden. Förädlingen av grödan sockerdurra kan göra att den blir vida överlägsen sockerrör när det gäller produktion av etanol.

Fler konferenser
Konferensen i Indien anordnades av avdelningen för Bioteknik vid Lunds universitet i samarbete med indiska National Chemical Laboratory och Bhabha Atomic Research Center. Sammankomsten sponsrades av bland annat Mistra.

— Det blir ytterligare en konferens i Chicago där vi ska ha en panel med temat Swedish developments in Industrial Biotechnology, säger Rajni Hatti-Kaul.

Mistra Mistra