Publicerad

5 september 2008

Nytt stöd till industriell bioteknik

Forskningsprogrammet Greenchems mål är ett paradigmskifte inom den kemiska industrin. Basen för industrins verksamhet måste övergå från fossil olja till förnyelsebara råvaror för produktion av "gröna" kemikalier. Nu får Greenchem draghjälp.

Sedan år 2003 finansierar Mistra Greenchems verksamhet vid Lunds tekniska högskola, LTH. Nu har Vinnova beslutat att stödja programmen Industriell bioteknik för produktion av plattformskemikalier och Utveckling av processteknik för immobiliserade biokatalysatorer vid samma högskola.

Plattformskemikalier
— Att Vinnova satsar merparten av de medel som avsatts för industriell bioteknik på forskning vid LTH blir ett kraftigt komplement till Greenchem som Mistra stödjer sedan flera år, säger professor Bo Mattiasson vid LTH.

Forskningsprogrammet för produktion av plattformskemikalier koordineras av Perstorp och kommer också att involvera bland andra Lyckeby, Bona Kemi samt Danisco. Programmet tar sin utgångspunkt i en bioraffinaderimodell där överskottsbiomassa skall utnyttjas för produktion av organiska syror som senare kan förädlas vidare till viktiga bulkkemikalier, medan restprodukter från processerna skall utnyttjas för produktion av bioenergi.

Avdelningen för miljö- och Livscykelanalys
Energisystem analys vid LTH kommer också att delta i detta program och ska genomföra livscykelanalyser på de produkter som framställs. Utveckling biokatalysatorer koordineras av Cambrex i Karlskoga medan övriga partner är GE Healthcare Biosciences, Perstorp och Protista International samt SIK, som ska utföra livscykelanalyser.

Totalt satsar Vinnova 33 miljoner kronor på industriell bioteknik vid LTH. Mistra har investerat totalt 71,4 miljoner kronor i Greenchem sedan programmets start.

Mistra Mistra