Publicerad

2 oktober 2008

Läkemedel i miljön påverkar grodor

Grodor är mer känsliga för hormonstörande miljögifter än vad man hittills trott. Hanyngel kan få sänkt fertilitet eller omvandlas till honor. Det visar nya resultat från MistraPharma.

Ett stort antal läkemedel släpps ut med avloppsvattnet och återfinns i vattendrag världen över. Det finns misstankar att dessa påverkar vattenlevande organismer. Till exempel har östrogen i p-piller kopplats samman med störningar i reproduktionen hos vilda fiskar, men i övrigt är lite känt om hur vilda djur påverkas av läkemedlen.

Schampon
Därför har Irina Gyllenhammar vid MistraPharma undersökt hur läkemedlen etinylöstradiol och klotrimazol, ett svampmedel som används i schampon och salvor, påverkar reproduktionssystemet hos grodor. Hennes nyligen framlagda avhandling visar att låga koncentrationer av etinylöstradiol orsakar sänkt fertilitet och könsbyte hos grodor.

— Resultaten visar att grodor är känsligare för östrogenlika miljögifter än vad man tidigare trott, säger hon.

Äggstockar
När grodyngel får simma i vatten med låga koncentrationer av etinylöstradiol utvecklar hangrodor äggstockar istället för testiklar. Detta har Irina Gyllenhammar påvisat hos två grodarter, vanlig groda och afrikansk klogroda. Det är under yngelstadiet som reproduktionsorganen börjar utvecklas hos grodor, en process som styrs av hormonsystemet. De hanar som exponerats för etinylöstradiol men som ändå utvecklar testiklar hade försämrad fertilitet som vuxna.

— De befruktade färre antal ägg vid parning än de obehandlade hanarna och de hade även en minskad mängd spermier i testiklarnas sädeskanaler. Många hongrodor som exponerats saknade äggledare vilket gör dem sterila, säger Irina Gyllenhammar.

Modellart
Svampmedlet klotrimazol orsakade störd hormonproduktion hos klogrodan. Aktiviteten hos det östrogenproducerande enzymet förändrades i äggstockar, testiklar och hjärna.

De viktigaste slutsatserna i avhandlingen är att reproduktionsförmågan hos vilda grodor skulle kunna påverkas negativt av hormonstörande miljögifter. Avhandlingen visar också att klogrodan är en lämplig modellart för att studera effekter av miljögifter på reproduktionssystemet.

Huvudsyftena med MistraPharma är

Att identifiera läkemedelssubstanser som utgör en betydande risk för vattenlevande organismer.

Rekommendera tekniker för förbättrad avloppsvattenrening.

Förbättra strategier och indikatorer för att tidigt kunna identifiera läkemedelssubstanser som kan orsaka oönskade miljöeffekter.

Stärka kontakterna och kommunikationen inom nätverket av svenska och internationella forskare och avnämare.

Mistra Mistra