Publicerad

13 oktober 2008

Ekonomi för klimat

I ett vetenskapligt seminarium arrangerat av Mistra-SWECIA avhandlades ekonomimodeller och banbrytande beräkningssätt för klimateffekter och samhällsinsatser.

En av Mistra-SWECIAs huvuddelar rör klimat- och ekonomimodellering. Seminariet gick av stapeln den 5 september och diskussionerna kretsade kring två olika modelleringsspår, som båda kommer att användas. Det ena tar sin utgångspunkt i en klassisk global tillväxtmodell som integreras med en kolcykeloch en klimatmodell.

— Under seminariet visades hur man kan beräkna en optimal utsläppsskatt. Generellt i dessa modeller gäller att utsläppsskatten initialt måste vara hög för att sedan falla över tiden, berättar programchef Markku Rummukainen.

Nyanserad beskrivning
Det andra spåret är en banbrytande modelleringsansats som med sina upp till 2000 regioner möjliggör mycket detaljerade uppskattningar av växelverkan mellan olika länder och aktörer. Den höga upplösningen gör det också möjligt att få en mer nyanserad beskrivning av klimatförändringars effekter.

— Det handlar bl a om skador på människor och kapital vid klimatextremer, förändrade produktionsförhållanden och direkta individuella så kallade nyttoförluster. Men det handlar också om hur till exempel handel, migration och försäkringsmekanismer kan minska skadorna, säger han.

Seminariet var också ett tillfälle för att knyta kontakter mellan Mistra-SWECIA:s forskare och forskare vid Göteborgs universitet och Chalmers.

Mistra Mistra