Publicerad

3 december 2008

Fokus på svartlut och alternativa bränslen

Energitekniskt centrum (ETC) i Piteå och Chemrec AB har fått Vägverkets miljöpris  för sitt arbete med alternativa bränslen baserade på så kallad svartlut. Dessutom har Chemrec nyligen gjort en nyemission för att öka produktionen av nytt fordonsbränsle.

Vägverket har instiftat priset för att stimulera och öka intresset för miljöarbetet inom vägtransportsektorn. Temat har varit trafik- och samhällsplanering för minskad klimatpåverkan. Mistras och Energimyndighetens forskningsprogram Svartlutsförgasning står bakom tekniken till miljöpriset.

— Vi som arbetar inom svartlutsförgasningsprogrammet har haft förmånen att få delta i en viktig teknikutveckling när den befinner sig i sin mest intensiva och kreativa fas, säger Rikard Gebart, chef för forskningsprogrammet.
Ingvar Landälv, teknisk direktör på Chemrec håller med.

— Om allt går som planerat kommer vi också att inom kort få uppleva det stora kommersiella genombrottet för bioraffinaderier där svartlutsförgasning kommer att vara en av nyckelteknikerna, säger han.

Koka träflis
Svartlut tillverkas i tusentals ton per dag i massa- och pappersbruk som en biprodukt vid kokning av träflis. Svartluten är mycket energirik och förbränns idag för produktion av ånga och el, samt för att återvinna kokkemikalierna.
Men om man förgasar svartluten får man en ökning av verkningsgraden och därmed möjlighet till framställning av förnybara drivmedel, som dimetyleter, DME, och metanol eller ökad produktion av grön el.

Detta har forskningsprogrammet kring svartlutsförgasning gjort framgångsrikt sedan år 2004.  En utvecklingsanläggning i Piteå har visat att tekniken är robust och redo för uppskalning. Och det är dessa resultat som gjort det möjligt att projektera 25 gånger större anläggningar för drivmedelsproduktion i Sverige och USA.

Gemensamma mål
— Svartlutsförgasningsprogrammet är ett bra exempel på hur forskning och näringsliv kan samarbeta mot gemensamma mål. Vi är många som står bakom — från akademi, industri, institut till forskningsfinansiärer. Lyckas det fullt ut, kommer Sverige att ta en plats i täten säger Britt Marie Bertilsson, programansvarig vid Mistra.

— Vägverkets pris visar att vårt arbete har blivit uppmärksammat även utanför den inre kretsen av branschfolk och jag är övertygad om att det gör att ETCs och Chemrecs forskare och ingenjörer känner sig lite extra stolta när de går till jobbet imorgon, säger Rikard Gebart, programchef för Svartlutsförgasning.

Nyemission
Enligt tidningen Dagens Industri satsar också nya riskkapitalister stort. Chemrec gör en nyemission på 160 miljoner kronor för att kunna öka produktionen av fordonsbränslet DME. En av deltagarna i nyemissionen är Environmental Technologies Fund, EFT, en av Europas största renodlade miljöteknikfonder.

- Vi har letat globalt efter de absolut bästa företagen inom respektive bransch, och Chemrec är ett världsklassbolag, som jobbar med en produkt som har en enorm potential, säger Henrik Olsén vid EFT till tidningen.

Programchef

Rikard Gebart
rikard.gebart@ltu.se
Tel: 0911 232381
Mobil: 070 6682381

Mistra Mistra