Publicerad

7 september 2009

Stark start för Urban Futures

Chalmers och Göteborgs universitet har tagit första steget mot ett nytt forskningscentrum för hållbar stadsutveckling.

I slutet av augusti vann Göteborgsförslaget forskningsanslagen till ett nytt tvärvetenskapligt och internationellt centrum för hållbar stadsutveckling. Nu har den första rusande känslan lagt sig, och det är dags för handling.

Telefonen går varm hos professor Björn Malbert på Chalmers. Många av de som varit med under förslagets utformning och som kommit med forskningsidéer vill komma i gång, men på Chalmers och Göteborgs universitet kommer organisationsfrågor att prioriteras fram till årsskiftet.

— Det gäller att vi skapar en enkel styrning, med en tydlig riktning. Det ska finnas en plattform där man kan leverera goda idéer, säger Björn Malbert.

Göteborgsförslaget har tagits fram av Chalmers och Göteborgs universitet tillsammans. Även om Chalmers står som värd har Göteborgs universitet lika stor betydelse.

— En av förslagets styrkor är att det inte är enskilda forskare som pratat ihop sig utan här är det verkligen två universitet som ska samverka. Merritt Polk (fil dr, forskare och humanekolog på institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet, reds anm) är en central person. Vi har under hela processen haft breda samråd med många forskare inblandade, säger Björn Malbert.

Om inte Mistra gått in som finansiär för Göteborgs förslag om hållbar stadsutveckling hade sannolikt något liknande startats ändå. Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen har drivit liknande processer.

— Det betyder att vi får goda möjligheter att tillämpa forskningen i praktiken. Också regionens tunga offentligt ägda aktiebolag med kommunpolitiker i styrelserna kommer att säkerställa att våra demonstrationsprojekt blir tillämpade. Det var också något som utvärderarna såg som positivt, säger Björn Malbert.

Mistra har också förväntningar på att centrumet får stor internationell betydelse. Det har utvärderarna haft som en stark synpunkt till förslaget. Men Björn Malbert är inte oroad utan lyfter i stället fram Göteborgsförslagets nära samarbete med flera utländska universitet, bland annat Manchester (University of Manchester)och Masenouniversitetet i Kisumu i Kenya. Chalmers är också partneruniversitet i UN-Habitat där flera andra universitet med hållbar stadsutveckling som specialtema är utvalda.

Vad har hänt om tre år?
— Då har den stora forskningen och utvecklingsarbetet kommit i gång. Och jag ser framför mig hur forskarna blir inbjudna till seminarium i Kisumu, Shanghai och Manchester, säger Björn Malbert.

— Men nu blickar vi framåt mot vårt möte med Mistra och hur vi ska lägga upp den närmaste framtiden.

Mistra Mistra