Publicerad

12 oktober 2009

Elinor Ostrom vid Stockholm Resilience Center får Nobelpriset

Amerikanska professorn Elinor Ostrom, ledamot i styrelsen för Mistrafinansierade Stockholm Resilience Center, tilldelas Nobelpriset i ekonomi. Hon får priset tillsammans med professor Oliver Williamson.

Elinor Ostrom och Oliver Williamson får priset för sin forskning kring ekonomisk organisering. Kungliga Vetenskapsakademien motiverar valet av Elinor Ostrom med orden "för hennes analys av ekonomisk organisering, särskilt samfälligheter".  

I ett pressmeddelande från KVA har Elinor Ostrom utmanat den konventionella uppfattningen att gemensam egendom ofta missköts och därför antingen borde privatiseras eller regleras av centrala myndigheter. Baserat på ett stort antal studier av gemensamt förvaltade fiskebestånd, betesmarker, skogar, sjöar och vattentäkter finner Ostrom att resultaten ofta är bättre än vad gängse teori förutspår. För att hantera konflikter har brukarna utvecklat sofistikerade mekanismer för beslutsfattande och efterlevnad av regler, och Ostrom visar vad som utmärker framgångsrika brukarföreningar.
  
Det är första gången någonsin som en kvinna får Nobelpriset i ekonomi. Dock är det inte första gången en Mistraanknuten person tilldelas priset, bland annat har Michael Oppenheimer, utvärderaren av projektet Carbon Capture and Storage, CCS, tilldelats fredspriset 2007.

Elinor Ostrom är verksam vid Indiana University, Bloomington, IN, USA.

Fakta

Elinor Ostrom, amerikansk medborgare.

Född 1933 i Los Angeles, CA, USA.

F.D. i statsvetenskap 1965 vid University of California, Los Angeles, USA. Arthur F. Bentley Professor of Political Science och professor vid School of Publicand Environmental Affairs, båda vid Indiana University, Bloomington, USA.

Founding Director, Center for the Study of Institutional Diversity vid ArizonaStateUniversity, Tempe, USA.

Mistra Mistra