Publicerad

3 november 2009

Investerare är beredda att betala mer för miljöduktiga företag

Mistras forskningsprogram Sustainable Investments släpper intressanta forskningsresultat den 11 november. Forskningen visar att klimatförändringen och utsläppsregleringarna kommer att påverka investerares långsiktiga värderingar av företag.

I studien "The Value Relevance of Environmental and Social Performance: Evidence from Swedish SIX 300 Companies" slår forskarna fast att hanteringen av utsläpp, energieffektivitet och transparens i miljöpolicies redan nu påverkar företagens värdering. Effekten väntas bli ännu starkare i framtiden.  

— Hypotesen är att företagets miljö- och sociala prestanda, som kan ses som en indikator på företagsledningens kompetens, kan fånga upp immateriella värden utöver bolagets fundament och påverka marknadsvärdet, säger professor Lars G Hassel, programchef på Mistraprogrammet Sustainable Investments.
  
Innovativa "bäst-i-klassen"-företag som går längre än vad lagstiftningen kräver vinner redan nu fördelar, enligt studien. Investerare på OMXS är villiga att betala ett premium för aktien om bolaget har en god miljöprestanda.  

— För investerare är det viktigt att förstå att en ökad reglering och prissättning av samhällskostnader, framför allt på miljösidan, sannolikt leder till en starkare effekt på marknadspriset än vi sett hittills, säger Lars G Hassel.  

Studien använder sig av en databas som är sammanställd av GES Investment Services. Bolag av olika storlek ingår.  

Presskonferensen hålls klockan 16-19, den 11 november på Torsgatan 21   (Bonnierhuset) i Stockholm. Anmälan kan göras via www.pwc.com/se/borsforetagen. Vid frågor kontakta Birgitta Samuelsson på telefonnummer 08-555 332 31.

Mistra Mistra