Publicerad

9 november 2009

Toppbetyg i utvärdering ger E4 nya miljoner

Utvärderingen av forskningsprogrammet E4, som handlar om energieffektiva efterbehandlingssystem för fordon, ger toppbetyg till programmet, både när det gäller vetenskaplig nivå och nytta. Nu förhandlar man om 24 nya miljoner till forskning.

E4 har fått klartecken till en andra fas. I den färska utvärderingen anses programmets forskningsresultat ha "mycket goda möjligheter för industriell tillämpning" och "mycket goda möjligheter att komma till praktisk nytta". Men programmet kritiserades samtidigt för dålig kommunikation.

— Ja, det är klart att vi alltid kan göra mer, men jag tycker också att det gjorts en hel del. Deltagare i programmet har presenterat forskningsresultat både vid nationella och internationella konferenser och regelbundet i KCK (Competence Center for Catalysis vid Chalmers, reds anm) regi. KCK anordnar var tredje vecka seminarier där våra forskare ofta deltar och presenterar resultat. Att de som intervjuats av utvärderaren och är medlemmar i KCK inte känner till detta är mer pinsamt för deras del, säger programchef Heije Westberg.
Mistras krav på spridning av resultat kan ibland krocka med medfinansiärernas intressen, menar hon.

— Varför ska industrin berätta om sitt senaste utvecklingsprojekt? är en fråga hon ställer sig.
E4:s samarbete med Höganäs när det gäller ett partikelfilter är det resultat som Heije Westberg tror har möjlighet att nå industriell tillämpning först. Här förs redan diskussioner mellan Höganäs och Volvo Powertrain. Men andra resultats framtid är mer svåranalyserade.

— Tycker Volvo Powertrain att resultaten är tillräckligt intressanta kan de vara närmare industrialisering. Men det tar lång tid. Och, Volvo Powertrain avgör vad som kommer till kommersialisering, säger Heije Westberg.

Termoelektriska material kommer

E4 arbetar också med termoelektriska material, något som Heije Westberg med säkerhet säger kommer att finnas på marknaden om 10-15 år. Men om det just blir Mistras satsning och inte någon annans är osäkert.

Så här är situationen för många av E4:s forskningsområden. Just nu visar exempelvis försöken med HC SCR (katalytisk NOx-reduktion med hjälp av kolvätetillsats) mycket goda resultat, med en konverteringsgrad på över 80 procent. Trots detta är det långt tills det ens testas i fält, vilket bara är ett steg mot industrialisering.

Alla områden inom programmet fick mycket höga betyg i den vetenskapliga utvärderingen, mellan 4 och 4,5 på en 5-gradig skala. Men forskningen kring partikelfilter fick bara 3.

— Vi skrattade lite när vi såg detta. Det har inte varit någon vetenskaplig höjd på det, vilket inte heller har varit ambitionen. Det ligger i fas två att applicera aktiva material i filtren, säger Heije Westberg.

Fortfarande återstår en hel del förhandlingar, bland annat med andra medfinansiärer, innan fas två tar vid för E4.