Publicerad

18 november 2009

"Excellent - and partly outstanding"

Mistras styrelse har beslutat att ge forskningsprogrammet Entwined fortsatt anslag för fyra år till. I utvärderingen får programmet mycket goda omdömen både när det gäller vetenskaplig nivå och nytta.

Excellent! Och betyget 4+ av 5 möjliga i den vetenskapliga utvärderingen kan inte göra programchefen Mark Sanctuary missnöjd.

— Det känns jätteskönt och är en bekräftelse på att vi har valt rätt väg för forskningsprogrammet. Det finns så många sätt att lägga upp arbetet på och nu har vi fått även från utomstående att vi har lyckats, säger Mark Sanctuary.

Även om det också fanns kritik i utvärderingen var Mark Sanctuary beredd på det mesta. Utvärderarna rekommenderade bland annat att programmet skulle förstärka synergierna mellan olika discipliner.
      
— Vi har detta på agendan och det är en fråga vi driver kontinuerligt. Hur vi ska arbeta för att uppnå vårt mål har vi lagt fram tydligt i vår ansökan och kommunicerat till Mitra. Inom kort kommer vi att ha ett möte med Mistra och då kommer vi att diskutera en rad frågor, bland annat de rekommendationerna som finns i utvärderingen, säger Mark Sanctuary.

Utvärderarna kritiserade också programmet för brist på kommunikation, något som redan ligger i planen för nästa fas där det uttryckligen finns med i budgeten.

— Vi har flera möjliga lösningar på hur vi kommer att fördela resurserna för vår kommunikation när vi går in i fas två, säger Mark Sanctuary.

Han tillägger att programmet medvetet under första fasen koncentrerat sig på att få igång forskningen.

— Det går inte att kommunicera utan resultat och det går inte heller att ha starka resultat utan världsklassforskning. Under nästa fas planerar vi att göra så mycket vi kan för att lyfta fram vad vi har åstadkommit hittills, säger Mark Sanctuary.

Överlag har utvärderingsprocessen varit bra och både den vetenskapliga och nyttoutvärderingen har skickats runt till alla i programmet.

— De utomstående utvärderarna har givit oss nya perspektiv. Det har varit en intressant process som också har väckt en del frågor hos oss, säger Mark Sanctuary.

Mistras styrelse beslutade att anslaget maximalt får uppgå till 34 miljoner kronor, vilket Entwined ansökt om. Vilken exakt summa det blir och hur mycket som kommer att utbetalas per år beslutas inom kort av Mistra.