Publicerad

11 januari 2010

Mistra laddar för 2010

Mistraåret 2009 var intensivt. Det rivstartade med nyheten om forskningsprogrammet MASEs lyckade forskning med mikroorganismer. Sedan rullade det på och kulminerade när Nobelpristagaren i ekonomi, Elinor Ostrom, gästade Mistras mingel i december. Surfa ut i Mistraåret 2009 - året då stiftelsen fyllde 15!

Januari
Mistras nyhetsår startade redan den 1 januari 2009 med rubriken "Ökad skörd med hjälp av bakterier". Forskningsprogrammet MASE hade gjort nya lyckade fältförsök med allt från kål till ärtor och dill. Kommersiell partner var Findus, som nu otåligt väntar på att MASEs registrering av mikroorganismen ska öppna upp för användning i stor skala.

Även Marine Paints fältförsök visade goda resultat. Med hjälp av substansen medetomidin lurades havstulpanlarven bort från båtskrov målade med forskningsprogrammets miljövänliga båtbottenfärg.

Under januari publicerade också mistra.org MAT 21s avhandling om den ensamme ekobonden. Mat 21 var ett forskningsprogram som löpte till och med 2004, men som varit i rampljuset flera gånger under 2009 då ämnet kring uthållig livsmedelsproduktion blivit hett.

Februari
Februari var en månad då Mistras kapitalförvaltning stod i fokus, både den egna förvaltningen och forskningsprogrammet Sustainable Investments.

För det första utvärderades Mistras egen kapitalförvaltning. Utvärderingen visade att läget var stabilt, trots lågkonjunkturen. Förvaltarna hade hållit sig till den fastlagda strategin med uppställda hållbarhetskriterier. Samtliga förvaltare investerade enligt ESG-kriterier och skrev på FN:s principer för hållbara investeringar (UNPRI).

Aareal Award of Excellence in Real Estate Research delades ut för andra gången i Tyskland den 27 februari. I år fick Mistraprogrammet Sustainable Investments forskare Nils Kok från Nederländerna första pris för rapporten "Corporate Governance and Sustainability in Global Property Markets" i kategorin doktorsavhandling.

Den 4 februari anordnade Sustainable Investments ett seminarium tillsammans med näringsdepartementet under rubriken "Hållbart företagande". Näringsminister Maud Olofsson slog fast att det kommer att behövas starka forskningsmiljöer för att uppnå ett hållbarhetsperspektiv för företagandet. Seminariet drog cirka 300 personer.

Samma dag arrangerade Mistra i samarbete med forskningsrådet Formas, Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket den årliga konferensen Forum för miljöforskning. Årets tema var Giftfri miljö.

Mars
Det Pro Enviro-stödda företaget Servicestaden AB med Petra Hammarstedt i spetsen fick under mars månad motta Svenska Kraftnäts miljöpris 2009. De fick priset för sitt ultrarena vatten, som helt utan kemikalier rengör  transformatorer och oljefånggropar i ställverk. En egen uppfinning som expertisen dömde ut från början.

Tre nya medarbetare hälsades välkomna till Mistra när Mars månad tog vid: Clas-Uno Frykholm som ansvarig för utvärderingar, Cecilia Öfverholm som redaktör och Britt-Inger Andersson som idéutvecklingsansvarig.

Marine Paints kommersiella partner I-Tech genomförde en licensaffär för fritidsbåtsmarknaden med Volvo Penta. I-Techs vd ser affären som ett steg i riktning mot att ha en färdig båtbottenfärg ute till marknaden inför säsongen 2011. I-Tech förbereder en ansökan om registreriing för meditomidin som ska skickas till den brittiska kemikaliemyndigheten.

April
Projektet CCS Vitbok fick 8 miljoner kronor från Mistra för att kartlägga forskningen kring infångning och lagring av koldioxid (carbon capture and storage). Docent Karin Bäckstrand leder projektet som ska resultera i en bok. Drygt tio ledande internationella forskare inom fältet skriver var sitt kapitel i boken som kommer att publiceras som ett specialnummer i en internationell vetenskaplig tidskrift.

Inför flytten av Malmfälten har Mistra passat på att investera 300 000 kronor för en kartläggning av vad världen vet om hur man flyttar ett samhälle i arktisk miljö.

Europaparlamentet godkände nya regler för växtskyddsmedel. Beslutet väckte förhoppningar hos forskningsprogrammet MASE att de nya reglerna ska ge mikroorganismer en särskild gräddfil vid registrering. Syftet med den nya lagstiftningen är just att skynda på registreringen av nya, mer miljöanpassade växtskyddsmedel.

Den 22 april kom forskningsprogrammet Clipore i hetluften i Washington. Då höll Clipore en policydialog på Sveriges ambassad tillsammans med European Climate Platform och Resources for the Future.

Maj
I maj kom Mistras årsrapport ut. Förutom bilden av Mistra innehöll årsrapporten också fördjupande artiklar om morgondagens bekämpningsmedel, förnybar energi och effektivare energianvändning, samt klimatförhandlingarna, för att nämna några områden.

Mistra uppmärksammade också hur resultaten flislakning och Lignoboostprocessen från forskningsprogrammet KAM — miljöanpassad pappers- och massafabrik, har utvecklats. Båda processerna har testats fullskaligt och är bra pusselbitar i vedbaserade bioraffinaderier.

Juni
Den 8-12 juni blev späckade skogsdagar då forskningsprogrammet Future Forest arrangerade den första upplagan av Future Forest Week. Kommunikation var en central fråga.

Den 10-13 juni hade MASE-programmet fullt upp med internationella gäster. MASE-labbet var nämligen värd för den femte IOBC-workshopen (International organisation for Biological Control) med titeln "Multitrophic Interactions in Soil".
Juni var månaden då TransportMistra tillägnades ett helt eget nyhetsbrev.

Forskningsprogrammets uppgift var att ta itu med ett av de svåraste samhällsmålen som finns: genomförandet av ett hållbart transportsystem. Få vältänkta lösningar har omsatts i praktiken och målen med TransportMistra var just att utveckla strategier och modeller för att de smarta lösningarna skulle användas.

Juli
Klimatet och kapitalet - hur investerare bidrar till en hållbar utveckling. Det var rubriken på Mistras första arrangemang någonsin under Politikerveckan i Almedalen. Tre forskningsprogram följde med kansliet till ett av PR-Sveriges största händelser: Marine Paint, Greenchem och Sustainable Investments. Det blev fullt i salen under paneldiskussionen, ett samarbete mellan Mistra och Västsvenska Industri- och handelskammaren.

Den 9 juli kom bland andra Al Gore till Mistra. Det var när den amerikanska kapitalförvaltaren Generation IM träffade sina svenska kunder. David Blood som är senior partner, Mark Mills samt Esther Gilmore redovisade Generations resultat och framtidsprognoser.

Augusti
Den 19 augusti beslutade Mistras styrelse att ge klartecken åt Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs universitet att etablera ett nytt storskaligt tvärvetenskapligt forksningscentrum kring hållbar stadsutveckling — Urban Futures.

Göteborgskonsortiet vann utlysningen i tuff konkurrens med Lund och Stockholm.
Urban Futures blev inte bara ett nytt forskningsområde för Mistra, satsningen har också föregåtts av en helt ny utvärderingsprocess. Med förstudier och coachning sållades det vinnande forskningsförslaget fram.

Mistras forskningsprogram Sustainable Investments blev det första programmet i Mistrafamiljen som presenterades med rörlig bild. Svenska Barnprogram AB med Linus Torell och Marie Lundberg i spetsen gjorde den första filmen. I dag ligger den på Sustainable Investments sajt www.sirp.se, på Mistras sajt samt på Youtube. Under 2010 kommer Mistra att ta fram fler filmer från andra forskningsprogram.

Lars Hassel, Mistras programchef för forskningsprogrammet Sustainable Investments, valdes in som medlem i kommittén för PRI Academic Network.PRI Akademic Network är det viktigaste frivilliga globala akademiska initiativet för att öka kunskapen om hållbara och ansvarsfulla investeringar på finansmarknader. Nätverket riktar sig speciellt till dem som skrivit under UN PRI, FN:s riktlinjer för hållbara investeringar.

September
Den 10 september var det dags för Pro Enviro att visa upp sina forskningsresultat. Med ett spännande upplägg presenterades 13 forskningsprojekt och förhoppningen var att de inbjudna och forskarna skulle hitta nya synergier under dagen.

Det blev inga Mistrapengar till Stockholmskonsortiets förslag till Urban Futures. Men det kommer inte att hindra den starka Stockholmsgruppen från att realisera sina idéer om hållbar stadsutveckling. Flera konkreta projekt har redan under hösten startats på temat Mindset Change.

Oktober
Den 12 oktober offentliggjordes Nobelpristagarna i ekonomi. Amerikanska professorn Elinor Ostrom, ledamot i styrelsen för Mistrafinansierade Stockholm Resilience Center, fick dela på priset tillsammans med professor Oliver Williamson.

2009 års Carbon Disclosure Project avlsutades. Resultaten från tre olika studier presenterades den 20 oktober på Hasselbacken i Stockholm. Årets undersökning visade förbättringar på flera områden, både kvalitativt och kvantitativt. Den Nordiska studien gjordes av Mistras forskningsprogram Sustainable Investments.  

Den 22 oktober höll forskningsprogrammet PlantComMistra ett internationellt symposium som handlade om växters kemiska kommunikation och hur kunskapen kan användas i integrerat växtskydd och växtförädling.

Mistraprogrammet Marine Paints programchef Björn Dahlbäck fick ett nytt jobb. Den 22 oktober anställde regeringen honom som ny chef för Polarforskningssekretariatet.

November
Mistras forskningsprogram Sustainable Investments släppte intressanta forskningsresultat den 11 november. I studien "The Value Relevance of Environmental and Social Performance: Evidence from Swedish SIX 300 Companies" slog forskarna fast att hanteringen av utsläpp, energieffektivitet och transparens i miljöpolicies redan nu påverkar företagens värdering. Effekten väntas bli ännu starkare i framtiden. Presskonferensen var välbesökt och arrangerades tillsammans med PWC. Ungefär 300 personer deltog och Dagens Industri var en av de tidningar som spred forskningsresultaten vidare.

Forskningsprogrammet Heureka gick i mål under hösten efter åtta års forskning. Forskningstiden avslutades med en roadshow. Sundsvall blev första stopp den 12 november. Därefter fick Örebro besök den 17 november. Roadshowen avslutades den 19 november i Växjö. Under turnén presenterades Heurekas programvaror, vilka användningsområdena är och de problemställningar som kan hanteras.

Utvärderingen av forskningsprogrammet E4, som handlar om energieffektiva efterbehandlingssystem för fordon, offentliggjordes. Forskningsprogrammet fick toppbetyg, både när det gällde vetenskaplig nivå och nytta. Nu förhandlar man om 24 nya miljoner till forskning.

Även Entwineds utvärdering gav forskningsprogrammet klartecken för ytterligare fyra år av Mistrafinansierad forskning. I utvärderingen fick programmet mycket goda omdömen både när det gällde vetenskaplig nivå och nytta. "Excellent and partly outstanding" gick att läsa i omdömena.

I slutet av november samlades flera av Mistras program för att prata och lära om kommersialisering. Det handlade om varumärken och betydelsen av att prata samma språk som de potentiella investerarna. Connect höll i taktpinnen.

December
För ett par år sedan anordnade DOM-programmet ett symposium om formulering och stabilisering av mikroorganismer. Det var efterlängtat och responsen blev mycket positiv. Den 1 och 2 december var det dags att upprepa succén med "The 2nd International DOM Symposium on Microbial Formulation".

Thomas Backhaus som har arbetat flera år inom forskningsprogrammet Marine Paint axlade manteln som programchef efter Björn Dahlbäck.

Den 8 december höll Ian Hamilton från Mistras forskningsprogram Sustainable Investments en workshop med representanter från de statliga AP-fonderna. Ian Hamilton presenterade studien hur AP-fonderna 1-4 tolkade och skapade processer för att implementera det svenska etik- och miljödirektivt från 2001.

Mistra har varit en mötesplats mellan forskare och praktiker ända sedan starten för 15 år sedan. Den 9 december gick startskottet för en ny seminarieserie dit tongivande forskare, företagsledare och politiker bjuds in. Ola Engelmark började den nya eran med Mistra Distinguished Seminars med att bjuda in Nobelpristagaren i ekonomi Elinor Ostrom.

Ytterligare en medlem i Mistrafamiljen fick motta en fin utmärkelse under årets sista månad. Johan Rockström, programchef för Stockholm Resilience Center blev utsedd till Årets svensk 2009 av tidningen Fokus. Juryns motivering lyder: Professor Johan Rockström – chef för Stockholm Resilience Centre och Stockholm Environment Institute – till­delas utmärkelsen Årets svensk 2009 för sitt engagerande och ­entusiasmerande arbete för en hållbar utveckling.

Mistra Mistra