Publicerad

19 januari 2010

DOMs Johan Schnürer blir vicerektor på SLU

DOMs programchef Johan Schnürer lämnar programchefsposten på DOM och blir vicerektor på SLU med ansvar för samverkan. Ny programchef blir Sebastian Håkansson med Ingvar Sundh som ställföreträdande.

Johan Schnürer har utvecklat och drivit Mistras forskningsprogram DOM (Domesticering av mikroorganismer) sedan starten 2003 och lämnar nu programmet när sista året återstår.

Han är professor i mikrobiologi vid SLU med bland annat jäst- och mögelsvampar i livsmedel som forskningsområde.

I mitten av januari tillträder Johan Schnürer en ny tjänst som vicerektor för SLU med uppgiften att öka samverkan, både nationelltoch internationellt.

— Min ambition är att den forskning som bedrivs vid SLU nu ännu batter än tidigare ska kunna samverka med andra lärosäten, näringslivet, myndigheter och övriga intressenter, säger Johan Schnürer.

Att få till kraftfulla forskningsmiljöer som internt samverkar med varandra finns också med i visionen för det nya uppdraget, ett arbetssätt där erfarenheterna från Mistra kommer till användning.

— Mycket av Mistraerfarenheterna tar jag med mig in i mitt nya uppdrag som vicerektor för samverkan med "akademi och industri". En hel del av dessa kom till användning  vid utformingen av SLU:s stora utvärdering Kvalitet och Nytta (KoN), som jag tillsammans med kollegor nu slutrapporterart till SLU:s styrelse, anställda och externa intressenter, säger JohanSchnürer.

Mistra Mistra