Publicerad

22 januari 2010

Greenchems Rajni Hatti-Kaul får fint pris

Den 5 februari mottar Rajni Hatti-Kaul SKRs kemiteknikpris för 2010. Hon får priset för sina insatser inom grön kemi.

Greenchems programchef Rajni Hatti-Kaul, professor i bioteknik vid Lunds Tekniska Högskola, reser till Stockholm i början av februari för att vara med på Svenska Kemiingenjörers Riksförenings Berzeliusdagar i Aula Magna vid Stockholms universitet.

Det är då Sveriges, Norges och Danmarks duktiga gymnasiekemister möter kemibranschen och får sina "Berzeliusstipendier". Rajni Hatti-Kaul blir årets mottagare av kemiteknikpriset, en halv kilo tung silvertacka.
Det är framgångarna inom forskningsprogrammet Greenchem som ligger bakom. Greenchem har efter flera års experimenterande lagt fokus på tre områden: ytbehandling, tensider och smörjmedel.

Utgångspunkten för grön kemi är att producera kemikalier från förnybara råvaror och att göra processer mer miljöanpassade. Utmaningen är att använda samma kraftfulla enzymer som i naturen fungerar som katalysatorer. Det är särskilt hos mikroorganismer som lever i mycket extrema miljöer som man kan hitta så stabila enzymer att de kan användas inom industri eller tillverkning.

Rajni Hatti-Kaul tänker sig en framtida miljöanpassad användning av biotekniska processer i kombination med kemiska processer.

Rajni Hatti-Kaul kommer från Bombay i Indien och kom till Sverige som nybliven doktor.

Mistra Mistra