Publicerad

2 februari 2010

Urban Futures presenterar sig på Forum för miljöforskning

Det är dags för årets konferens Forum för miljöforskning den 9-10 februari. Årets tema är staden. Bakom arrangemanget står Mistra, Delegationen för hållbara städer, Formas och Naturvårdsverket.

Mistras nystartade kunskapscentrum Mistra Urban Futures blir ett av de praktiska exemplen som presenteras under konferensdagarna.

För tredje året i rad anordnas Forum för miljöforskning. I år är temat staden, ett område som glidit högt upp på dagordningen hos politiker, byggbolag, kommuner och forskningsinstitutioner världen över.

— För Mistra är Forum för miljöforskning ett viktigt initiativ för att föra en dialog om aktuella och angelägna ämnen mellan forskare och praktiker. Allt för att forskningsresultaten verkligen ska komma till nytta. Årets tema Staden är både angeläget och aktuellt inte minst då Mistra nyligen sjösatt Urban Futures ett stort program inom hållbar stadsutveckling, säger Anna-Karin Engvall, kommunikationsansvarig på Mistra, som varit med och arrangerat alla Forum för miljöforskning.

Under den 9 och 10 februari diskuteras vilka lösningar och vilken samverkan mellan olika aktörer som krävs för att skapa hållbara städer. Staden är exempelvis en arena för att hantera klimathotet och skapa livskvalitet. Samtidigt är stadsutveckling en komplex verksamhet där näringsliv, myndigheter, forskare och medborgare måste samverka för att resultatet ska bli bra.

Ambitionen är därför att Forum för miljöforskning 2010 blir en mötesplats för dialog om framtidens hållbara stad. Över åttio av Sveriges ledande forskare och praktiker deltar för att berätta om stadsprojekt som bygger på nytänkande. Helhetssyn, integrerade lösningar och samverkan över gränser är centrala begrepp.

— Forum för miljöforskning handlar om hur vi skapar förutsättningar för en dynamisk stadsutveckling genom att ta in en mångfald av perspektiv. Konferensen vill överbrygga barrriärer mellan forskare och praktiker. Det finns ett generellt behov av att skapa nya mötesplatser och effektivisera spridningen av nya forskningsrön till praktiken, säger Katarina Schylberg på Delegationen för hållbara städer.

Späckat program
Den första dagen presenterar statssekreterare Elisabet Falemo från miljödepartementet regeringens syn på stadsutveckling.

Thomas Elmqvist från Stockholm Resilience Center pratar om den ohållbara staden. Hans föredrag kompletteras av Jerker Söderliind från KTH som kommer att prata om hindren för hållbarhet — det ohållbara regelverket.

"Hur skapar vi en stad som är öppen för alla?" är rubriken på Birgitta Notlöfs föredrag. Hon kommer från Föreningen Livstycket i Tensta och har stor och praktisk erfarenhet av att arbeta för ett samhälle som är tillgängligt för alla. 1992 startade hon Livstycket som än idag arbetar med att förbättra invandrares och flyktingars situation i Sverige, i synnerhet kvinnors, genom att erbjuda dem utbildning och kreativ verksamhet.

Förmiddagen avslutas med några ord från Christer Larsson som är chef för stadsbyggnadskontoret i Malmö. Han pratar om stadsutvecklingens drivkrafter och tar exempel från sin egen hemstad.

— En bärande idé för konferensen är att stadsutveckling är mer än stadsbyggnad och att det är nödvändigt att ta in en mångfald av perspektiv om vi ska förstå vilka krafter som driver eller bromsar stadsutvecklingen. Ett viktigt syfte med konferensen är att uppmärksamma hur forskning kan bidra till kunskapsutveckling och förbättringar i praktiken, säger Katarina Schylberg.

På eftermiddagen ägnas konferensen åt visioner och beslut och innan kvällens workshops diskuterar en panel visionernas betydelse och var visionerna finns idag. Boverket, kommuner, Naturskyddsföreningen deltar i panelen tillsammans med Trivector, Skanska och Global Utmaning.

Mer praktik
Dag två får en mer praktisk prägel. Peter Örn från Delegationen för hållbara städer berättar om framtida goda exempel på stadsutveckling och visar på goda exempel tillsammans med representanter för två projekt som fått bidrag från Delegationen: Ann-Sofi Tapani på AB Bostaden i Umeå och Lisa Enarsson från Miljöförvaltningen i Stockholm.

Björn Malbert, professor på Chalmers,  presenterar Mistras nystartade program Urban Futures. Det ska utvecklas till ett kunskapscentrum som är både tvärvetenskapligt och internationellt.

Konferensen Forum för miljöforskning avslutas med en timmes sammanfattning av Lars Berggrund från Banverket som är moderator för dagarna.