Publicerad

15 februari 2010

Clipore efter COP

Mistraprogrammet Clipore hade ett intensivt år 2009 som avslutades med det stora klimatmötet i Köpenhamn. Programmet hade flera egna side-events och nu är det dags för uppföljningarna.

Den 5 mars arrangerar Clipore ett seminarium/workshop i Bryssel tillsammans med CEPS, under European Climate Platform, ECP. Temat är "Taking stock of the outcome of COP15 and repercussions for the EU", med fokus på "Perceptions, achievements and implications for policy and research". Inbjudna är EU-förhandlare, forskare och till viss del näringslivet.

Den 24 mars arrangerar programmet ett industriseminarium på Summit i Stockholm. Ett femtiotal företrädare från bland annat skog-, transport- och energisektorn väntas. Lars-Erik Liljelund deltar, samt Bo Kjellén och flera Cliporeforskare. Läs mer om det i Mistras kalendarium.