Publicerad

15 februari 2010

Global miljönorm för fastighetsbranschen lanseras

Institutionella investerare lanserar den första globala miljönormen för fastighetsbranschen. Mistraforskaren Nils Kok visar i en ny studie att det finns många miljöförbättrande åtgärder att göra inom den kommersiella fastighetsbranschen.

En rapport om miljöprestationer inom den kommersiella fastighetssektorn publicerades nyligen. Bakom står tre stora europeiska institutionella investerare: APG, PGGM och the Universities Superannuation Scheme, tillsammans med några stora fastighetsaktörer.

Rapporten är baserad på en global undersökning med 700 fastighetsföretag och fondförvaltare. Den gjordes av the European Centre for Corporate Engagement vid Maastricht University i Holland. Ansvarig för rapporten är Nils Kok, verksam i Mistras forskningsprogram Sustainable Investments.

Trots investeringar i åtgärder som sparar energi, visar undersökningen att majoriteten av de undersökta företagen inte aktivt arbetar med miljöfrågor. Bara några få investerare från Australien, Sverige och Storbritannien kom i närheten av att toppa det globala "Environmental Real Estate Index". De här bäst-i-klassen-investerarna skulle kunna fungera som goda exempel för andra i branschen.

Undersökningen visar också att väldigt få undersökta företag kan rapportera om sin energikonsumtion (endast 19 procent), vattenkonsumtion (endast 16 procent) eller sina koldioxidutsläpp (14 procent).

— Att sätta en norm för energikonsumtion är det första steget mot en mer effektiv energianvändning i fastigheter, och avsaknaden av uppmätta data indikerar att vi står alldeles i början av vägen mot en energieffektiv kommersiell fastighetssektor, säger Nils Kok, professor vid Maastrichtuniversitetet.

Forskningen har resulterat i en ny miljönorm, the global "Environmental Real Estate Index". I den ingår hur ledningen driver frågorna kring miljöarbetet och hur man inför detta inom företaget. Genom att använda samma uppgifter som finns i miljöindexet kan institutionella investerare jämföra enskilda fastighetsinvesteringar med deras egna miljömål för fastighetsbranschen.

Ambitionen är att den här miljönormen ska fungera som en katalysator för miljöengagemanget inom fastighetsinvesteringar.