Forskning

Mistra investerar i forskning som ska bidra till att lösa viktiga miljöproblem och till Sveriges framtida konkurrenskraft. Forskningsprogrammen bedrivs i nära dialog med företag, myndigheter och andra användare för att forskningsresultaten ska komma till praktisk användning.

Vanliga frågor

 • 2014-04-24 10.27

  Bättre behandlingsmöjligheter för hjärntrötthet

  Den centralstimulerande läkemedelssubstansen metylfenidat...
  Läs mer
 • 2014-04-24 10.21

  Projektledaren avgörande om EU-miljarder ska generera kommersiella innovationer

  Jens Eklinder-Frick, doktorand i företagsekonomi vid CEST,...
  Läs mer
 • 2014-04-24 10.14

  Kollegornas sjukfrånvaro påverkar den egna sjukfrånvaron

  Minskat krav på läkarintyg ökar sjukfrånvaron och...
  Läs mer
 • 2014-04-24 10.10

  Artificiell intelligens ger smarta fjärrvärmenät

  Fjärrvärmenät är komplexa system och ny forskning vid...
  Läs mer
 • 2014-04-24 10.08

  Utanförskap för lärarstudenter med invandrarbakgrund

  Samma stereotypa föreställningar om människor med...
  Läs mer