Forskning

Mistra investerar i forskning som ska bidra till att lösa viktiga miljöproblem och till Sveriges framtida konkurrenskraft. Forskningsprogrammen bedrivs i nära dialog med företag, myndigheter och andra användare för att forskningsresultaten ska komma till praktisk användning.

Vanliga frågor

 • 2016-05-31 11.20

  Stöld ligger bakom Planet 9 i vårt solsystem

  En extrasolär planet, en exoplanet, har per definition...
  Läs mer
 • 2016-05-31 09.13

  Så stimuleras gränslöst lärande om hållbarhet

  – Alltför många lärare ser inte hur de kan undervisa om...
  Läs mer
 • 2016-05-31 07.19

  Sjuksköterskor slutar följa riktlinjer för blodprov

  – Vi har kunnat visa att arbetsplatsen har betydelse för hur...
  Läs mer
 • 2016-05-31 07.06

  Strokepatienter nöjdare vid tidigarelagd utskrivning och hemrehabilitering

  Tidigare forskning har visat att tidigarelagd koordinerad...
  Läs mer
 • 2016-05-31 06.30

  När hälsingegårdarna blev ett världsarv – the true story

  Under våren 2012 väntade ett stort antal människor runt om i...
  Läs mer