Forskning

Mistra investerar i forskning som ska bidra till att lösa viktiga miljöproblem och till Sveriges framtida konkurrenskraft. Forskningsprogrammen bedrivs i nära dialog med företag, myndigheter och andra användare för att forskningsresultaten ska komma till praktisk användning.

Vanliga frågor

 • 2017-02-23 17.39

  Forskare finner historiskt klimat på sjöbotten

  – Mina metoder är unika såtillvida att de inte använts på...
  Läs mer
 • 2017-02-23 12.12

  Skarvar påverkar både fisk och fiske

  Skarvarnas stora antal och fiskkonsumtion har skapat en...
  Läs mer
 • 2017-02-23 11.25

  Katter får höga kemikaliehalter via dammet hemma

  Studien har publicerats i tidskriften Environmental Science...
  Läs mer
 • 2017-02-23 11.23

  Så kan blodet föryngras

  När vi är unga producerar våra blodstamceller en jämn och...
  Läs mer
 • 2017-02-23 08.57

  Föräldrarna viktiga vid rehabilitering av unga med förvärvade hjärnskador

  Varje år drabbas cirka 2000 barn och ungdomar i Sverige av...
  Läs mer