Forskning

Mistra investerar i forskning som ska bidra till att lösa viktiga miljöproblem och till Sveriges framtida konkurrenskraft. Forskningsprogrammen bedrivs i nära dialog med företag, myndigheter och andra användare för att forskningsresultaten ska komma till praktisk användning.

Vanliga frågor

 • 2014-11-20 10.03

  Fritidsfiskets inverkan på ekosystemen behöver kartläggas

  Yrkesfisket är idag starkt reglerat, med sikte på ett...
  Läs mer
 • 2014-11-20 09.44

  Ökad dödlighet vid diabetes även vid välreglerat blodsocker

  Personer med typ 1-diabetes löper mer än dubbelt så stor...
  Läs mer
 • 2014-11-20 09.42

  Tarmbakterier påverkar skyddet från blod-hjärnbarriären

  Ett internationellt forskarlag, lett från Karolinska...
  Läs mer
 • 2014-11-19 14.03

  Effektivare läkemedel med ny teknik

  Nu har forskare vid KTH utvecklat en proteintagg som kan...
  Läs mer
 • 2014-11-19 11.58

  Vad dikter kan få oss att se

  Vissa typer av dikter har en kapacitet att frammana bilder...
  Läs mer