Forskning

Mistra investerar i forskning som ska bidra till att lösa viktiga miljöproblem och till Sveriges framtida konkurrenskraft. Forskningsprogrammen bedrivs i nära dialog med företag, myndigheter och andra användare för att forskningsresultaten ska komma till praktisk användning.

Vanliga frågor

 • 2015-03-27 11.04

  Datoriseringen slår ut medelinkomstjobben

  Datoriseringen leder till att medelinkomstjobben minskar i...
  Läs mer
 • 2015-03-27 10.29

  Samma och lika rättigheter för personer med utvecklingsstörning?

  Personer med utvecklingsstörning ska ha samma rättigheter...
  Läs mer
 • 2015-03-27 10.24

  Forskning om medicinsk abort och missfall kan ändra internationella rutiner

  Två vetenskapliga studier som letts av forskare vid...
  Läs mer
 • 2015-03-27 10.18

  Fantasi håller långdistansförhållanden vid liv

  Nyckeln till att få ett långdistansförhållande att fungera...
  Läs mer
 • 2015-03-26 10.29

  Historik från fjällsjöar kan förutsäga framtida metanutsläpp

  Mer och mer metangas frigörs från svenska fjällsjöar....
  Läs mer