Forskning

Mistra investerar i forskning som ska bidra till att lösa viktiga miljöproblem och till Sveriges framtida konkurrenskraft. Forskningsprogrammen bedrivs i nära dialog med företag, myndigheter och andra användare för att forskningsresultaten ska komma till praktisk användning.

Vanliga frågor

 • 2016-07-15 19.39

  Podcast om utmanande designforskning

  I juni 2016 disputerar konstnären, designern och forskaren...
  Läs mer
 • 2016-07-15 18.36

  Mossor som får klippor att vittra kan förklara klimatförändringar

  – När vi har bättre förståelse för klimatförändringar i...
  Läs mer
 • 2016-07-15 17.56

  Regionala högskolor kan bromsa utflyttning från landsbygden

  Delar av den svenska landsbygden kännetecknas idag av...
  Läs mer
 • 2016-07-15 13.32

  Podcast om etik i ambulanssjukvård

  Vi hör också Camilla Palmén, ambulanssjuksköterska inom...
  Läs mer
 • 2016-07-15 12.13

  Fåglar förstår sång vid 9 dagars ålder

  Forskarna vid Uppsala universitet har undersökt...
  Läs mer