Forskning

Mistra investerar i forskning som ska bidra till att lösa viktiga miljöproblem och till Sveriges framtida konkurrenskraft. Forskningsprogrammen bedrivs i nära dialog med företag, myndigheter och andra användare för att forskningsresultaten ska komma till praktisk användning.

Vanliga frågor

 • 2014-10-24 10.48

  Utlandsfödda främjar exporten

  Företag som anställer utlandsfödda exporterar mer varor och...
  Läs mer
 • 2014-10-24 08.45

  Skapar ett helt nytt blodkärl på bara en vecka

  Tekniken med att skapa nya vävnader med hjälp av stamceller...
  Läs mer
 • 2014-10-23 15.37

  Hatbrott vardag för många studenter

  Drygt var tionde högskolestudent har varit utsatt för...
  Läs mer
 • 2014-10-23 15.32

  Högre patientsäkerhet med öppna frågor i sjukvårdsrådgivning

  Patientsäkerheten i telefonrådgivningssamtal till 1177 blir...
  Läs mer
 • 2014-10-23 15.21

  En stark välfärdsstat mildrar finanskrisens effekter

  Det finns ett generellt samband mellan ökad arbetslöshet och...
  Läs mer