Forskning

Mistra investerar i forskning som ska bidra till att lösa viktiga miljöproblem och till Sveriges framtida konkurrenskraft. Forskningsprogrammen bedrivs i nära dialog med företag, myndigheter och andra användare för att forskningsresultaten ska komma till praktisk användning.

Vanliga frågor

 • 2014-04-17 11.21

  Mer kadmium i våra njurar - skaderisken ändå lägre

  Personer som exponeras för kadmium har högre halter av...
  Läs mer
 • 2014-04-16 14.35

  Massdöd bland djur kan undersökas med ny metod

  En ny metod har utvecklats för att förstå orsakerna till...
  Läs mer
 • 2014-04-16 10.57

  Effektiva produktionssystem för flerbostadshus

  Svensk byggindustri får nu stöd i processen att...
  Läs mer
 • 2014-04-16 09.26

  Värdet av praktisk kunskap inom socialt arbete bör öka

  I en artikel i British Journal of Social Work vill...
  Läs mer
 • 2014-04-16 08.57

  Forskare transplanterar odlad matstrupe

  Forskare har skapat biologiska matstrupar som i kombination...
  Läs mer