Forskning

Mistra investerar i forskning som ska bidra till att lösa viktiga miljöproblem och till Sveriges framtida konkurrenskraft. Forskningsprogrammen bedrivs i nära dialog med företag, myndigheter och andra användare för att forskningsresultaten ska komma till praktisk användning.

Vanliga frågor

 • 2014-10-22 09.26

  Ny metod underlättar polisens arbete vid bostadsinbrott

  Antalet bostadsinbrott som begås årligen i Sverige har ökat...
  Läs mer
 • 2014-10-21 12.18

  Minskat samarbete drabbar undervisning om framtidsfrågor

  Samtidigt som det dagligen rapporteras om effekter av...
  Läs mer
 • 2014-10-21 12.08

  Sametinget utan makt

  Statsvetaren Ulf Mörkenstam konstaterar i sin nyligen...
  Läs mer
 • 2014-10-21 12.06

  Pratets roll viktig för den regionala tillväxten

  Att prata är minst lika viktigt som handling för att få...
  Läs mer
 • 2014-10-21 09.30

  Världsrekord i dataöverföring med smarta kretsar

  Färre sladdar, mindre antenner och snabbare videoöverföring....
  Läs mer