Forskning

Mistra investerar i forskning som ska bidra till att lösa viktiga miljöproblem och till Sveriges framtida konkurrenskraft. Forskningsprogrammen bedrivs i nära dialog med företag, myndigheter och andra användare för att forskningsresultaten ska komma till praktisk användning.

Vanliga frågor

 • 2015-07-30 12.43

  Kantzoner fungerar bäst i lagom komplexa jordbrukslandskap

  Det är i de medelkomplexa jordbrukslandskapen som det lönar...
  Läs mer
 • 2015-07-30 12.39

  Forskningsstudie visar lovande resultat för ny behandling av typ 1-diabetes

  I en ny studie från Uppsala universitet har forskare...
  Läs mer
 • 2015-07-24 10.45

  Alternativ till antibiotika studeras för klövsjukdom på mjölkkor

  Kan salicylsyra ersätta behandling med antibiotika vid...
  Läs mer
 • 2015-07-21 12.26

  Felande protein förklarar ärftlig ödemsjukdom

  Hereditärt angioödem typ III är en ärftlig, sällsynt och...
  Läs mer
 • 2015-07-21 11.22

  Lysande material avslöjar hur cellerna växer

  Fiber av en halvledande polymer, framtagen för solceller, är...
  Läs mer