Forskning

Mistra investerar i forskning som ska bidra till att lösa viktiga miljöproblem och till Sveriges framtida konkurrenskraft. Forskningsprogrammen bedrivs i nära dialog med företag, myndigheter och andra användare för att forskningsresultaten ska komma till praktisk användning.

Vanliga frågor

 • 2015-02-27 09.31

  Åtta av tio fartyg följer de nya svavelreglerna

  Utsläppen av svavel från fartygstrafiken sjönk kraftigt när...
  Läs mer
 • 2015-02-26 17.03

  Risken för skyfall lika stor överallt

  Det finns inget som tyder på att ett samband mellan...
  Läs mer
 • 2015-02-26 12.05

  Forskning bidrar till effektivare fuktkrämer

  I en avhandling från Malmö högskola undersöks vanliga...
  Läs mer
 • 2015-02-26 12.03

  Allt färre drabbas av typ 2-diabetes

  Allt färre svenskar insjuknar med typ 2-diabetes, och de som...
  Läs mer
 • 2015-02-26 09.27

  Trafikföroreningar + särskild genvariant tycks öka risk för hjärtsjukdom

  Individer som har en särskild genvariant och som exponeras...
  Läs mer