Forskning

Mistra investerar i forskning som ska bidra till att lösa viktiga miljöproblem och till Sveriges framtida konkurrenskraft. Forskningsprogrammen bedrivs i nära dialog med företag, myndigheter och andra användare för att forskningsresultaten ska komma till praktisk användning.

Vanliga frågor

 • 2015-05-26 14.17

  Hårt tryck på Nordens skogar

  Skogarna i norr kan på sikt komma att utsättas för hård...
  Läs mer
 • 2015-05-26 14.11

  Skillnader mellan olika grupper på arbets- och bostadsmarknaden

  Att ha en välfungerande arbets- och bostadsmarknad som...
  Läs mer
 • 2015-05-26 14.06

  Övervikt och inflammation hos tonåringar kan öka risken för tarmcancer

  Tonåringar med kraftig övervikt löper dubbelt så hög risk...
  Läs mer
 • 2015-05-26 09.32

  Unga möter sexköpare via nätet

  För unga som mår dåligt är sannolikheten större att nätet...
  Läs mer
 • 2015-05-26 09.20

  Bättre metoder för att omvandla biomassa till etanol

  Kemisten Venkata Prabhakar Soudham har testat olika växter...
  Läs mer