Publicerad 2017-05-11

This post is also available in English

Forskarporträtt: Neal Haddaway lär ut hur vi kan undvika misstag

Neal Haddaway reser jorden runt för att lära ut hur man gör systematiska utvärderingar som möjliggör en evidensbaserad miljövård. Han har gjort en lång resa från kräftorna han studerade i vattendrag hemma i Storbritannien i början av karriären. Nu hoppas han kunna påverka miljöarbetet i hela världen.

För att beskriva Neal Haddaway räcker det inte med en enda bild. En sida av honom är den praktiskt orienterade forskaren som arbetar med att bevara biologisk mångfald, en annan handlar om datorkillen som systematiskt plöjer vetenskapliga rapporter för att skapa en helhetsbild för genomförda miljöinsatser men även för att se om det finns kunskapsluckor inom viktiga områden. Han är även en hängiven fotograf som gärna fångar livet på gatan eller vilda djur någonstans i världen. Om han inte är ute och klättrar.

– Jag har haft tur och kunnat hoppa från tuva till tuva och ändå hittat något som intresserar mig varje gång jag har landat. Men nu har jag hittat det som verkligen är min grej, och det är att arbeta med systematiska utvärderingar inom miljöområdet.

Ett arbete som han sedan hösten 2014 har fått ägna sig helhjärtat åt på Mistra EviEM.

Men vägen dit var långt ifrån given. Den stora drömmen var snarare att bli paleontolog, men när han sökte till universitetet i Oxford fick han rådet att läsa biologi istället. Under studieåren fick sedan han upp ögonen för miljö- och bevarandefrågor, vilket har gjort att han sedan dess har forskat om allt från kräftor hemma i England till sjögräs i Mellanöstern, ofta ute i fält direkt i naturen.

Breddade sig till evidensbaserad miljövård

Men 2012 tog han ett nytt hopp i karriären. Den här gången landade han hos Andrew Pullin på Bangor University i Wales som var världens första professor i evidensbaserad naturvård, det vill säga naturvård baserad på vetenskapliga belägg.

– Där fick jag lära mig att arbeta med systematiska utvärderingar. Under den tiden fick jag kontakt med Mistra EviEM vilket gjorde att jag besökte Stockholm nio gånger under två år.

Till sist var det lika bra att ta steget fullt ut och helt sonika flytta till Sverige och ta anställning på Mistra EviEM.

– Jag började jobba här för snart tre år sedan och jag har bott i Stockholm sedan januari 2015, säger han på engelska. Svenskan börjar komma, men fungerar än så länge bäst när han ska lyssna och läsa men lite sämre när han vill uttrycka något mer komplicerat.

Arbetsuppgifterna på Mistra EviEM är framförallt att göra systematiska utvärderingar inom olika områden. Flera av dem som Neal just nu är engagerade i handlar om hur olika jordbruksmetoder kan påverka åkerjordens förmåga att lagra kol.

– Det är ett område som jag egentligen inte kan så mycket om, men det är inte nödvändigt för att leda ett utvärderingsprojekt. Mitt bidrag är att få till ett strukturerat arbetssätt medan expertkunskapen kommer från forskare som vi engagerar för varje enskild utvärdering.

En minst lika viktig arbetsuppgift är att resa runt i världen och lära ut hur man gör utvärderingar. Och här blir hoppen både många och långa. På kort tid har han hunnit med en workshop i Chile, en i Libanon och en i Kenya.

– Den kurs som jag höll i Nairobi var extra intressant. Dels för att kursen lockade deltagare från hela Afrika och dels för att vi sände via länk till deltagare i Bangkok vilket gjorde att jag slapp en resa, säger Neal samtidigt som han lätt urskuldande säger att hans koldioxidutsläpp är väldigt stora.

– Jag tröstar mig med att jag kanske gör nytta för klimatet och miljö genom att förbättra det vetenskapliga arbetet.

Vill sprida en mer medveten granskning

Den metod som Neal Haddaway och hans kollegor lär ut använder många forskare redan intuitivt när de värderar och bedömer olika vetenskapliga rapporter. Det nya är att göra det till en medveten process för att på så sätt säkerställa resultatet. Och inte minst för att minimera risken för subjektiva bedömningar.

Systematiska utvärderingar hjälper även till att minimera det självtvivel som ofta drabbar forskare.

– Många funderar ständigt på om de har gjort allt de måste, eller om de har missat någon relevant rapport. Genom att arbeta systematiskt kan man slippa den känslan och istället känna en trygghet i att man har gjort allt som var möjligt.

Som exempel på ett tillfälle där en systematisk utvärdering skulle ha bidragit till bättre kvalitet nämner Neal Haddaway den rapport som IPCC släppte 2007 och som innehöll ett påstående om att Himalayas glaciärer skulle vara helt borta 2035. Slutsatsen var grovt överdriven och resulterade i att hela rapportens trovärdighet ifrågasattes.

– Vi lever i en tid när vetenskapliga rön ifrågasätts alltmer och då blir det än viktigare för oss forskare att presentera pålitliga resultat. Det missade IPCC. Hade de istället använt sig av den metod vi nu lär ut hade de lättare hittat felet och därmed sluppit den massiva kritik som de fick.

Systematiska utvärderingar inom miljöområdet är inget unikt för Sverige. Men enligt Neal Haddaway ligger vi långt före andra länder både när det gäller hur arbetet genomförs och i antalet utvärderingar. Hans förklaring är att Mistra EviEM har haft en säker finansiering.

– Trots att vi är en liten organisation kommer vi att i slutet av nästa år ha genomfört 17 utvärderingar. Det är mer än vad någon annan har klarat, säger Neal som själv ansvarar för fyra av dem samtidigt som han är engagerad inom ytterligare några.

Bra betyg för utvärderingarna hittills

Att tala i egen sak är lätt. Men han har stöd för sin ståndpunkt i den granskning av Mistra EviEM som en internationell utvärderingsgrupp nyligen genomförde. Deras slutsatser är i nästan alla delar positiva även om de på detaljnivå kommer med förslag på förbättringar. Bland annat anser de att Mistra EviEM bör bredda fältet för utvärderingar. Konkret skulle det till exempel kunna handla om vilka konsekvenser klimatförändringarna kan få för migrationen i världen.

Neal Haddaway uppskattar även att utvärderingsgruppen så tydligt tog ställning för vem de anser ska stå som värd för Mistra EviEM när Mistras finansiering upphör i början av nästa år.

– Sedan förra året är Stockholm Environment Institute vår värdorganisation, och det har fungerat väldigt bra. Här får vi verka i en intellektuell miljö som är fruktbar både för oss och för övriga SEI. Därför är vi lite oroliga för vad som kommer att hända, både med vår framtida finansiering och med värdskapet.

Hur det än blir med det har Neal Haddaway uppdrag som sträcker sig ett par år framåt i tiden vilket betyder att han lär bli kvar i Stockholm.

– Ni klagar på vädret men det gör inte jag. Kommer man som jag från en plats där det hällregnar minst 200 dagar per år gillar man att det är så torrt i Stockholm.

En utvärdering finns dessutom på önskelistan; och den ska handla om kräftor. Men att äta dem lockar inte.

– Sedan jag började forska på dem vill jag inte äta dem längre. Men det hindrar mig inte från att komma om någon bjuder in mig på ett kräftkalas.

FAKTA: SYSTEMATISK UTVÄRDERING
En systematisk utvärdering är en noggrann sammanställning och granskning av det vetenskapliga underlaget i en viss fråga. Riktlinjer för systematiska utvärderingar inom miljöområdet har utarbetats av Collaboration for Environmental Evidence (CEE). Det kan handla om att utvärdera effekter av olika miljövårdsåtgärder eller av hur olika mänskliga aktiviteter påverkar naturen. En systematisk utvärdering visar alltså vad vi vet respektive vad vi saknar kunskap om, men den ger inga rekommendationer om hur resultaten sedan ska användas.

Syftet med utvärderingarna är att ge beslutsfattare ett bättre beslutsunderlag. Mistra EviEM:s arbete med systematiska utvärderingar för evidensbaserad miljövård är unik i Sverige och har få internationella motsvarigheter.