Publicerad 2017-12-13

This post is also available in English

Malin Mobjörk vill visa hur olika hot hänger ihop

Malin Mobjörk på Sipri sorterar säkerhetsrisker. Åtminstone de som följer i klimatförändringarnas spår, allt för visa hur sammanlänkade olika hoten mot människa och miljö är.

Hur klimatförändringarna och den ökande konkurrensen om naturresurser påverkar fred, säkerhet och utveckling är ett relativt nytt forskningsfält. En av dem som engagerar sig i ämnet är Malin Mobjörk. Hon gör det, både som ansvarig för både en ny forskargrupp på SIPRI och som forskare inom Mistra Geopolitics.

– Idag handlar diskussionen forskare emellan mindre om det finns ett samband mellan klimatförändringar och säkerhetsrisker, mer om under vilka omständigheter dessa risker uppstår och hur vi kan hantera dem.

Nu tar hon dock en paus från det vardagliga slitet med att bygga upp SIPRI:s forskning inom området. Istället är hon i full färd med att packa ihop både sig själv och familjen för att flytta till Washington. Där kommer hon, inom ramen för Mistra Fellows, att vara gästforskare på Woodrow Wilson Centre under ett halvår.

Centret där hon kommer att verka fram till halvårsskiftet 2018, och som bär en av de mer aktade amerikanska presidenternas namn, är ett oberoende forskningsinstitut med ett tydligt internationellt fokus. De är även en av de organisationer som har arbetat längst med frågor som rör klimat, miljö och säkerhet.

För Malin har vägen till Washington bland annat gått via studier i statsvetenskap och filosofi i Linköping, en avhandling om miljöforskning, forskare på FOI till dagens position som senior forskare och programchef på SIPRI.

– Oberoende var jag har arbetat har jag försökt att sortera och strukturera den diskussion och de kontroverser som har funnits kring hur klimatförändringar kommer att påverka vår gemensamma säkerhet, säger Malin Mobjörk.

Att säkerhetsforskare med olika inriktningar inte är helt eniga när det gäller hur klimatet och miljön påverkar säkerhet och konflikter är ingen hemlighet. Att det är så, eller åtminstone har varit, beror dels på att det är ett nytt forskningsfält, och dels på att olika aktörer har haft olika ingångar till ämnet. Beroende på från vilket håll de har betraktat problemkomplexet ’klimat och säkerhet’ så har de ibland kommit fram till skilda slutsatser.

– Genom att sortera upp olika aspekter på säkerhetsrisker hoppas jag kunna synliggöra hur de är sammanlänkade. Denna kunskap är viktig för att organisationer ska bli bättre på att hantera riskerna.

I Mistra Geopolitics leder Malin Mobjörks ett av arbetspaketen.

– Det är en jättebra satsning som rymmer alla de olika vetenskapliga ingångar som krävs att hantera en så här komplex fråga. Men vi ska inte bara studera ämnet, vi ska även försöka påverka utvecklingen mer direkt.

Nu kliver hon, åtminstone tillfälligt, in i en ny och annorlunda fas. En stor del av det dagliga arbetet med att bygga upp nya verksamheter har hon delegerat till andra och istället hoppas hon kunna fördjupa sig mer i sin egen forskning.

Att hon har sökt sig till just Woodrow Wilson Centre i Washington beror på att de länge har arbetat med frågor som rör miljö och säkerhet, gör studier av hög klass samt att de har en tydlig fokus på policyarbete.

– Centret är intressant både för mig personligen och för mitt arbete på SIPRI och inom Mistra. Inte minst eftersom de har en närhet till den amerikanska administrationen. Min förhoppning är att jag kommer att få en bättre inblick i vilka förändringar som för närvarande sker med den nuvarande amerikanska administrationen.

Exakt hur det kommer att bli är svårt att förutse i det politiskt landskap som just nu stöps om under president Donald J Trumps ledning. Med enligt Malin Mobjörk är bilden är inte så entydig som mediarapporteringen ibland gör gällande.

– Vi vet att de sker stora budgetnedskärningar inom miljöområdet men samtidigt ser vi hur många myndigheter fortsätter arbetet, men att verksamheten bedrivs under andra namn. Därför ska det bli intressant att se hur det fungerar i praktiken, och kanske bättre kunna förstå vad som är på väg att hända.

Att Malin Mobjörk hälsas välkommen till Woodrow Wilson Centre tror hon själv beror på att de ser SIPRI som en intressant organisation och att Mistra Geopolitics är ett mycket relevant och spännande forskningsprogram.

– Att jag får komma och arbeta hos dem är nog inte bara en fråga om gästfrihet, de ser det här som ett strategiskt utbyte, och att vi har mycket att lära av varandra.

Den 29 december bär det av till Washington. Men inte bara för Malin, med på äventyret har hon även med sig sina man och sina två barn.

Text: Per Westergård