Mistras kapitalförvaltningskommitté utses av Mistras styrelse. De personer som ska sitta i kommittén ska ha goda kunskaper och erfarenheter om kapitalförvaltning. Men de måste även förstå och acceptera Mistras grundläggande vilja att investera i företag som strävar efter global utveckling och som tar hänsyn till miljömässiga, sociala och etiska värden.


Märtha Josefsson
Ordförande, Fristående konsult


Maritha Lindberg

VD AI Pension


Klas Eklund
Seniorekonom SEB


John Howchin
Generalsekreterare Etikrådet


Åke Iverfeldt
VD Mistra


Torbjörn Hamnmark
Senior Strategist Tredje AP-fonden