Calendar

Laddar Kalenderhändelser

Klimaträttvisa inför COP26 – vad säger forskningen?

Den senaste IPCC-rapporten visade tydligt att det är bråttom att bromsa klimatförändringarna. I november träffas förhandlare från världens länder vid COP26 – det viktigaste klimatmötet under FN:s klimatkonvention sedan Parisavtalet. Det är nu dags för länderna att lägga fram ambitiösa mål för utsläppsminskningar till 2030 som på sikt kan leda världen mot nettonollutsläpp. Men för att klimatomställningen ska vara möjlig måste den ske på ett sätt som uppfattas som rättvist.

Formas och Mistra bjuder in till ett webinarium där klimatförhandlare och forskare ger olika perspektiv på klimaträttvisa. Vad innebär en rättvis klimatomställning? Vilken roll spelar rättvisa i klimatpolitiken – internationellt och nationellt? Vad har pandemin betytt för förutsättningarna för en rättvis klimatomställning och på vilket sätt kan COP26 präglas av rättvisefrågor?

Medverkar gör bland annat Sveriges chefsförhandlare för klimatfrågor Mattias Frumerie, samt forskarna Göran Duus-Otterström, Naghmeh Nasiritousi och Mikael Karlsson från Mistras och Formas gemensamt finansierade forskningsprogram FAIRTRANS.

Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor till de medverkande.

Webbinariet arrangeras inom ramen för det nationella forskningsprogrammet om klimat.

 

.

 

 

 

Anmälan öppnar inom kort