Mistra Biodiversity Finance Programme

Mistra FinBio (Mistra Biodiversity Finance Programme) vill öka finanssektorns förmåga att bidra till en ”naturpositiv” ekonomi. För att lyckas ska programmet utveckla metoder och mätvärden för att identifiera affärsmodeller som skyddar den befintliga biologiska mångfalden och affärsmetoder som förbättrar den.

This post is also available in English

Mistra FinBio (Mistra Biodiversity Finance Programme) vill öka finanssektorns förmåga att bidra till en ”naturpositiv” ekonomi. För att lyckas ska programmet utveckla metoder och mätvärden för att identifiera affärsmodeller som skyddar den befintliga biologiska mångfalden och affärsmetoder som förbättrar den. Programmet kommer att beakta etiska aspekter och styrningsfrågor kopplade till prissättning av biologisk mångfald. Att syntetisera lärdomar från tidigare och pågående marknadsinitiativ, samt undersöka framtida risker och möjligheter kommer också vara en del av arbetet. Mistra FinBio samlar forskare från discipliner som sällan samverkar. Däribland beräkningsbiologi och bioinformatik, ekologi och systematik, finans- och handelsekonomi samt filosofi.

Forskningsprogrammet startar 1 november 2022

Läs mer om programmet här.