Mistra BIOPATH

Mistra Biopath (Pathways towards an efficient alignment of the financial system with the needs of biodiversity) kommer tillsammans med sina partners kartlägga, utvärdera och samutveckla befintliga och nya tillvägagångssätt där biologisk mångfald integreras i finansiellt beslutsfattande.

This post is also available in English

Mistra BIOPATH (Pathways towards an efficient alignment of the financial system with the needs of biodiversity), kommer tillsammans med sina partners kartlägga, utvärdera och samutveckla befintliga och nya tillvägagångssätt där biologisk mångfald integreras i finansiellt beslutsfattande. Även de institutionella och politiska konsekvenserna av dessa tillvägagångssätt kommer att analyseras. Mistra BIOPATH fokuserar på förändring av markanvändning relaterad till jordbruk, skogsbruk och energi.

– BIOPATH-konsortiet består av ett noga sammansatt team av forskningsspecialister inom hållbar finans och biologisk mångfald samt inflytelserika partners från industrin, det finansiella systemet och offentliga myndigheter. Vi kommer att arbeta sida vid sida för att utveckla, förnya och testa de mest livskraftiga och effektiva lösningarna som krävs för att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald. I denna process utnyttjar vi potentialen i digital innovation och AI-expertis, säger Susanne Arvidsson, docent i finansiering och redovisning vid Lunds universitet och programchef för Mistra BIOPATH.

Forskningsprogrammet startar hösten 2022.

Läs mer om programmet här.