Mistra Digital Forest

Programmet startar officiellt runt årsskiftet 2018/2019. Mer information inom kort. Läs mer om utlysningen. Läs mer om programmet i nyheten Program för effektivare skogsanvändning