Misum

Marknader får en allt större betydelse i vårt avreglerade och allt mer globaliserade samhälle. Men kunskapen om hur enskilda marknader fungerar är bristfällig. Forskningsprogrammet Misum arbetar för att bli ett ett internationellt center av hög klass, med syfte att öka förståelsen kring hållbara marknader. Centrumet ska även bidra med kunskap och utbildning inom hållbara marknader, samt fungera som en mötesplats för forskare, beslutsfattare och företag.

This post is also available in English

Vad är utmaningen?

Marknader får en allt större betydelse i vårt avreglerade och allt mer globaliserade samhälle. De senaste decennierna har de svenska marknaderna för till exempel el, sjukvård, telefoni och apotek genomgått stora förändringar.

Fortfarande saknas mycket kunskap om hur enskilda marknader fungerar – kunskap som skulle kunna bidra till att påverka marknaderna i hållbar riktning. Marknader styrs med lagar och styrmedel, men formas också i komplexa samband mellan en lång rad aktörer: politiker, myndigheter, företag, intresseorganisationer och enskilda individer – på lokal, nationell och global nivå. För att hitta nya lösningar och verktyg som kan bidra till mer hållbara marknader, och samtidigt stärka svensk konkurrenskraft, måste vi förstå marknaderna bättre än vi gör idag.

Hur kan programmet bidra till en lösning?

Misum – Mistra Center for Sustainable Markets, ska på sikt etableras som ett internationellt center av hög klass, med syfte att öka förståelsen kring hållbara marknader. Centrumet ska även bidra med kunskap och utbildning inom hållbara marknader, samt fungera som en mötesplats för forskare, beslutsfattare och företag. Misum leds från Handelshögskolan i Stockholm, men kommer att bedrivas i samarbete med en rad andra institutioner, både i Sverige och utomlands.

Forskare från en lång rad fält kommer att samverka vid Misum, bland annat inom företagsekonomi, nationalekonomi, samhällsvetenskap, juridik, psykologi och naturvetenskap. Forskningen organiseras inom tre så kallade plattformar:

  • Organisation av hållbara marknader
  • Organisation av hållbara finansiella marknader
  • Socioekonomi och policy

Forskningen kommer att vara inriktad på att få fram praktiskt användbara verktyg. De forskningsprojekt som bedrivs vid Misum kommer därför att initieras och utformas i dialog mellan forskare, näringsliv, beslutsfattare och andra marknadsaktörer.

Vilka kommer att ha nytta för resultaten?

Misum kommer att leverera kunskap och praktiska verktyg relevanta för marknadens olika aktörer: forskare, beslutsfattare inom näringslivet, politiker, myndigheter och olika organisationer.

”Min erfarenhet är att ingen sitter med lösningarna på egen hand. Därför är det viktigt vi skapar samverkan för att successivt hitta vägar framåt. Verksamheten i Misum måste vara ett avvägande mellan näringslivet, politiker och den akademiska världen.”

Björn Stigson, ordförande Misum och tidigare vd för World Business Council for Sustainable Development