Kalendarium

Laddar Kalenderhändelser
  • Detta kalenderhändelse har redan ägt rum.

EU-taxonomins betydelse för jordbruket och tallriken

Syftet med EU:s nya taxonomi är att skapa ett verktyg som ger finanssektorn tydliga, gemensamma riktlinjer kring om en investering är grön eller inte. Men den kommer påverka oss alla – företag, banker, pensionsfonder och individer –eftersom omställningen måste ske i samtliga sektorer. Jordbrukssektorn är inget undantag.

Taxonomin ska göra det möjligt att identifiera och jämföra investeringar som är nödvändiga för att nå en hållbar ekonomi och styra investeringar dit. För att klassificeras som en grön investering måste verksamheten väsentligt bidra inom ett av EU-kommissionens definierade målsättningar – och får inte betydande skada någon annan.

De 6 miljömålsättningarna är:

  • Minska klimatutsläpp
  • Klimatanpassning
  • Vatten och marina resurser
  • Cirkulär ekonomi
  • Föroreningar
  • Skydd av ekosystem