Kalendarium

Laddar Kalenderhändelser
  • Detta kalenderhändelse har redan ägt rum.

EU:s nya kemikaliestrategi – innehåll och konsekvenser

I oktober 2020 antog EU-kommissionen sin nya kemikaliestrategi. Syftet med den är att stimulera innovation av säkrare och mer hållbara kemikalier och stärka skyddet för miljön och människors hälsa.

Strategin omfattar dels reglering av exempelvis hormonstörande ämnen, dels förebyggande åtgärder, exempelvis att förbjuda användning av de mest skadliga kemikalierna i konsumentprodukter som leksaker, barnavårdsartiklar, kosmetika, rengöringsmedel samt material i kontakt med livsmedel och textilier.

  • Vill du veta mer om vad kemikaliestrategin innehåller?
  • Vad kommer att hända inom området?
  • Hur påverkar strategin kemiföretagen i Sverige?
  • Vad säger representanter från forskningen om hur strategin påverkar utvecklingen av nya material och kemikalier?

Dessa frågor diskuteras på ett kostnadsfritt frukostseminarium som arrangeras av SusChem Sweden och forskningsprogrammet Mistra SafeChem.

Program:

  1. Översikt av strategin – och vad händer nu? Urban Boije af Gennäs, expert, Kemikalieinspektionen
  2. Synpunkter från näringslivet – Kristina Neimert Carne, branschorganisationen IKEM, samt representant från näringslivet, tbd
  3. Synpunkter från Mistra SafeChem – bidrar vår forskning till strategins genomförande? Richard Lihammar, forskningsprogrammet Mistra SafeChem, samt representant från forskningen, tbd
  4. Dialog mellan de tre talarna om vägen framåt och behov av forskning och utveckling