Kalendarium

Mistras kommande evenemang

Idrott, friluftsliv och Covid-19

Online

I Mistra Sport & Outdoors webbinarium riktas ljuset på tre studier som handlar om att öka kunskapen om Coronapandemins konsekvenser för idrotten och friluftslivet. Både forskare och partnerorganisationer medverkar.

Mistra Dialogue webinar: The InsectGapMap project

Online

In the InsectGapMap project, founded by Mistra, systematic review experts Neal Haddaway and Eliza Grimes have applied computational tools and semi-automatic methods to identify research gaps in the field of biodiversity and insect conservation. Welcome to this Mistra Dialogue-webinar.

Styrelsemöte Mistra

Mistras styrelse möts fyra gånger per år och består av: Johan Söderström, ordf Hitachi ABB Power Grids Anders Tunlid Lunds universitet Emelie Persson Lindqvist Sweco Sara Ilstedt Kungl. Tekniska högskolan […]

Styrelsemöte Mistra

Mistras styrelse möts fyra gånger per år och består av: Johan Söderström, ordf Hitachi ABB Power Grids Anders Tunlid Lunds universitet Emelie Persson Lindqvist Sweco Sara Ilstedt Kungl. Tekniska högskolan […]

Styrelsemöte Mistra

Mistras styrelse möts fyra gånger per år och består av: Johan Söderström, ordf Hitachi ABB Power Grids Anders Tunlid Lunds universitet Emelie Persson Lindqvist Sweco Sara Ilstedt Kungl. Tekniska högskolan […]

Styrelsemöte Mistra

Mistras styrelse möts fyra gånger per år och består av: Johan Söderström, ordf Hitachi ABB Power Grids Anders Tunlid Lunds universitet Emelie Persson Lindqvist Sweco Sara Ilstedt Kungl. Tekniska högskolan […]