Kalendarium

Mistras kommande evenemang

Forum för forskningskommunikation 2021 – Det våras för forskningskommunikation!

Online

Save-the-date Den rådande pandemin är en gigantisk global utmaning men aldrig förr har forskare och vetenskap fått så mycket uppmärksamhet i media som under det senaste året. Pandemin har samtidigt drivit på en digital omställning, ett ökat socialt ansvarstagande och många innovativa lösningar. Hur har du tacklat denna utmaning, vilka nya trender ser vi inom […]

Gratis

Livsmedelsforskningsdagarna 2021

Online

Under två halvdagar 15–16 april bjuder forskningsrådet Formas och det Nationella forskningsprogrammet för livsmedel in till ett digitalt evenemang för aktörer i det svenska livsmedelssystemet. Det årliga evenemanget är en mötesplats, ett dialogforum och en plattform för att sprida ny kunskap och forskningsresultat. Tillsammans stärker vi förutsättningar för samarbeten och innovation på vägen till ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem.   På programmet 2021 står bland annat lanseringen av de fyra forskningscentrum […]

Mistra SAMS Resultatkonferens

Online

Mistra SAMS Resultatkonferens från fas 1 (2017-2020) med fokus på dagsaktuella frågor inom hållbar mobilitet och tillgänglighet.

New research frontiers for sustainable finance

Online

Explore highlights and results from the five years cross-disciplinary research program, Mistra Financial Systems. Speakers from academia, industry and policy will highlight frontline trends and point to the trajectory of future sustainable financial research.

Grönare gräs på andra sidan? – Hållbarhet inom konstgräs från ett policyperspektiv

Online

Välkommen till webbinariet ”Grönare gräs på andra sidan? - Hållbarhet inom konstgräs från ett policyperspektiv.” Vi kommer att samtala om målkonflikter och policy inom konstgräsanvändningen för att öka hållbarheten inom inte bara konstgräs, men också från ett bredare perspektiv. Med detta menar vi att en ökad förståelse av konflikter och utmaningar inom konstgräsanvändningen kan tillämpas i olika kontexter och stödja hållbarhetsarbete inom idrott och friluftsliv i stort.

Mistra Dialog: Framtidens mat

Online

Utmaningar inom klimat och biologisk mångfald ställer frågan om vårt nuvarande livsmedelssystem på sin spets. För att möta utmaningarna behöver produktion och konsumtion av mat förändras i grunden. Vilka är problemen och utmaningarna? Vilka konsumentbeteenden kan främjas? Och hur kan hållbara investeringar förflytta oss i rätt riktning? Varmt välkommen på Mistra och Swesifs webbinarium Framtidens mat.

Kitchen Talks – The Tullinge Work Hub – Do neighbourhood telework centres support sustainable travel

Online

Digitally enabled neighbourhood telecommuting centres (NTCs) in residential areas may have the potential to reduce the environmental burdens of transport by shortening work trips and enabling modal shift. Bhavana Vaddadi present her paper with the results of a Living Lab where 64 participants were given access to an NTC. Through this Living Lab, the study identifies several conditions required for an NTC to substantially reduce commuting, and overall have a positive impact on sustainable travel.

EVRACSI Webinar 4

Online

What themes and perspectives are needed on the research agenda to facilitate the required sustainable transformation in the finance and business industry?

Styrelsemöte Mistra

Mistras styrelse möts fyra gånger per år och består av: Johan Söderström, ordf Hitachi ABB Power Grids Anders Tunlid Lunds universitet Emelie Persson Lindqvist Handelsbanken Sara Ilstedt Kungl. Tekniska högskolan Hans Folkesson Senior automotive consultant and former CTO at Volvo Cars Corporation Anne-Marie Tillman Chalmers tekniska högskola Ulf Landegren Uppsala universitet Thomas Aronsson Umeå universitet […]

Så skapar du affärsnytta med AI

Online

Alla pratar om AI men hur börjar man, vad kostar det och vilken affärsnytta kan det ge? Det är frågor som nya SCDI AI Business Lab vid Umeå universitet önskar ge svar på vid digitala träffar 8 och 10 juni.

Så skapar du affärsnytta med AI

Online

Alla pratar om AI men hur börjar man, vad kostar det och vilken affärsnytta kan det ge? Det är frågor som nya SCDI AI Business Lab vid Umeå universitet önskar ge svar på vid digitala träffar 8 och 10 juni.

People, Planet and Profit – Can it be combined?

Online

Approaches to sustainable business often assume that companies can profit from protecting the environment and supporting the wider community.

However, there is a discussion today that businesses’ pursuit of profit frequently has negative impacts on society and the environment, such as contributing to inequality and climate change. This webinar aims to uncover the tensions between profit and sustainability, and discuss how to address these tensions for a more sustainable future.

EU-taxonomins betydelse för jordbruket och tallriken

Online

Den nya EU-taxonomin är ett viktigt verktyg för att nå EU:s klimatmål och målsättningarna inom EU:s gröna tillväxtstrategi, den gröna given (Green Deal). Flemming Hedén och Nadine Viel Lamare från Naturvårdsverket berättar om EU-taxonomin för hållbara investeringar och vad den kommer att innebära för jordbrukssektorn och maten på tallriken.

The Missing Link – Biodiversity and our Financial System

Online

Ecosystems and biodiversity across the globe are in a state of rapid decline. There is an urgent need for research to identify how markets and policy have led to pernicious links between global economic activity and biodiversity loss and, most critically, the actions that can be taken to decouple them. This is the message from Mistra’s expert panel in their background paper, which will be launched June 23.

Almedalen 2021: Plasten, klimatet och framtiden – hur kan Europas plastsystem bli hållbart?

Online

I år är det fem år sedan det historiska Parisavtalet slöts. På COP26 är det dags att följa upp avtalet och planera för nästa femårsperiod. Många industrier måste göra stora omställningar och förändringar för att uppnå de uppsatta klimatmålen. Har plast en roll i en hållbar framtid? Ja, men det finns många utmaningar att tackla för att minska såväl klimatpåverkan som utsläpp av plast i naturen och andra problem.

Webbinarium: Infrastrukturen och befolkningen i framtiden

Online

Vad händer med befolkningen i Sverige idag? Var bor vi, var jobbar vi, vart flyttar vi? Hur påverkar det här skillnader mellan stad och land, växande och minskande kommuner? Hur kommer vi att resa i framtiden? Kommer vi att ha eller inte ha bil, kommer vi att ha bilpooler eller bilfria områden? Hur ska vi ta hand om vårt avlopp och hur ska vi få dricksvatten?
Det här är frågor som vi belyser i vårt första webbinarium, som har fokus på befolkningsutvecklingen.

Styrelsemöte Mistra

Mistras styrelse möts fyra gånger per år och består av: Johan Söderström, ordf Hitachi ABB Power Grids Anders Tunlid Lunds universitet Emelie Persson Lindqvist Handelsbanken Sara Ilstedt Kungl. Tekniska högskolan Hans Folkesson Senior automotive consultant and former CTO at Volvo Cars Corporation Anne-Marie Tillman Chalmers tekniska högskola Ulf Landegren Uppsala universitet Thomas Aronsson Umeå universitet […]