Kalendarium

Mistras kommande evenemang

Styrelsemöte Mistra

Mistras styrelse möts fyra gånger per år och består av: Johan Söderström, ordf Hitachi ABB Power Grids Anders Tunlid Lunds universitet Emelie Persson Lindqvist Sweco Emily Boyd Lunds universitet Sara Ilstedt Kungl. Tekniska högskolan Hans Folkesson Senior automotive consultant and former CTO at Volvo Cars Corporation Anne-Marie Tillman Chalmers tekniska högskola Ulf Landegren Uppsala universitet […]

Idrott, friluftsliv och Covid-19

Online

I Mistra Sport & Outdoors webbinarium riktas ljuset på tre studier som handlar om att öka kunskapen om Coronapandemins konsekvenser för idrotten och friluftslivet. Både forskare och partnerorganisationer medverkar.

Mistra Dialogue webinar: The InsectGapMap project

Online

In the InsectGapMap project, founded by Mistra, systematic review experts Neal Haddaway and Eliza Grimes have applied computational tools and semi-automatic methods to identify research gaps in the field of biodiversity and insect conservation. Welcome to this Mistra Dialogue-webinar.

EU:s nya kemikaliestrategi – innehåll och konsekvenser

Online

I oktober 2020 antog EU-kommissionen sin nya kemikaliestrategi. Vill du veta mer om vad kemikaliestrategin innehåller? Vad kommer att hända inom området? Hur påverkar strategin kemiföretagen i Sverige? Vad säger representanter från forskningen om hur strategin påverkar utvecklingen av nya material och kemikalier? Dessa frågor diskuteras på ett kostnadsfritt frukostseminarium som arrangeras av SusChem Sweden och forskningsprogrammet Mistra SafeChem.

Styrelsemöte Mistra

Mistras styrelse möts fyra gånger per år och består av: Johan Söderström, ordf Hitachi ABB Power Grids Anders Tunlid Lunds universitet Emelie Persson Lindqvist Sweco Sara Ilstedt Kungl. Tekniska högskolan Hans Folkesson Senior automotive consultant and former CTO at Volvo Cars Corporation Anne-Marie Tillman Chalmers tekniska högskola Ulf Landegren Uppsala universitet Thomas Aronsson Umeå universitet […]

Unmuted Voices for Sustainable Urban Development

Online

For the last 10 years, Mistra Urban Futures, a global research network on urban sustainability, has been undertaking research activities through its city platforms; Gothenburg (Sweden), Skåne (Sweden), Sheffield-Manchester (United Kingdom), Shimla (India), Cape Town (South Africa) and Kisumu (Kenya).