Kalendarium

Laddar Kalenderhändelser
  • Detta kalenderhändelse har redan ägt rum.

Livsmedelsforskningsdagarna 2021

Under två halvdagar 15–16 april bjuder forskningsrådet Formas och det Nationella forskningsprogrammet för livsmedel in till ett digitalt evenemang för aktörer i det svenska livsmedelssystemet. Det årliga evenemanget är en mötesplats, ett dialogforum och en plattform för att sprida ny kunskap och forskningsresultat. Tillsammans stärker vi förutsättningar för samarbeten och innovation på vägen till ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem.  

På programmet 2021 står bland annat lanseringen av de fyra forskningscentrum som har fått medel inom forskningsprogrammet. Dagen genomförs i samarbete med finansiärer inom den Nationella kommittén för livsmedelsforskning som består av representanter för forskningsfinansiärer inom livsmedelsområdet: Formas, Forte, Mistra, Stiftelsen Lantbruksforskning, Stiftelsen Strategisk forskning, Vetenskapsrådet och Vinnova.

Mer information och program på formas.se/livsmedelsdagarna. Missa inte detta, välkomna!