Kalendarium

Laddar Kalenderhändelser
  • Detta kalenderhändelse har redan ägt rum.

Miljökommunikationsdagarna 2021

Program

Tisdag 16 november

Individens ansvar eller strukturella förändringar – hur ser vi på omställningen till hållbarhet? – Samtal

9.00-10.00

Kommunikation om omställning har fokuserat mycket på individens beteende och hur vi genom vår konsumtion måste ta ansvar. Men allt starkare röster höjs för att detta inte är rätt väg att gå. Det finns en ökad efterfrågan på tydligare och starkare styrning och ansvarstagande från centralt håll, på samhällsnivå. Å andra sidan finns en inbyggd motvilja att beslut fattas över våra huvuden och därmed inkräktar på individens frihet. Hur kan vi hitta kombinationer som blir kraftfulla?

Samtal mellan Johan Kuylenstierna, Maria Sunér Fleming och Lars Hallgren om hur vi kan se på individ, sociala praktiker och struktur när det gäller samhällsförändring för hållbar utveckling och om olika perspektiv på detta inom miljökommunikation.

För vem?
För alla intresserade deltagare

Medverkande:
Johan Kuylenstierna, ordförande Klimatpolitiska rådet
Maria Sunér Fleming, klimatexpert Svenskt Näringsliv, tbc
Lars Hallgren, forskare i miljökommunikation SLU

Facilitator:
Svante Helmbaek Tirén, frilansande curator

 

Att leda och delta i dialoger och samverkan: Hur kan vi lära av svårtolkade och omstridda situationer? – Workshop

10.15-12.00

Vid denna workshop presenterar vi Reflektionscykeln – ett stödmaterial för dig som arbetar med dialog och samverkan.

Hållbarhetsutmaningar hanteras allt oftare över sektors- och professionsgränser och medborgare bjuds in till att delta i politiska processer och omställningsarbete. Du som deltar i, eller leder dialoger och samverkan ställs inför situationer som är svårtolkade och omstridda. Det kan handla om att skapa energi i en grupp som inte riktigt förstår sitt uppdrag, att hantera motstridiga perspektiv och viljor eller att identifiera vad som är möjligt att förändra och vad vi måste acceptera.

Att agera klokt i dialoger och samverkan om komplexa problem kräver gott omdöme. Ett sådant utvecklas genom erfarenhet och reflektion. För att möjliggöra reflektion och lärande i dialog och samverkanpraktiken har vi utvecklat Reflektionscykeln. Under workshopen kommer du att få möjlighet att lära dig hur Reflektionscykeln kan användas och pröva om det kan vara ett verktyg som passar dig. Du kommer även få möjlighet att byta erfarenheter med kollegor från andra organisationer.

För vem?
Dialog- och samverkanspraktiker inom kommuner, myndigheter, regioner, länsstyrelser, civilsamhälle, akademi och konsultfirmor och alla andra som är intresserade av dialog och samverkan för att hantera hållbarhetsutmaningar.

Facilitatörer:
Martin Westin, forskare i miljökommunikation SLU
Fanny Möckel, forskarassistent i miljökommunikation SLU

Länk till Reflektionscykeln

 

Do we have to change how we communicate about sustainability? – Panel discussion with partner organisations in Mistra Environmental Communication

13:15-14:30

In English

Lyssna till hur några av samhällspartnerna inom forskningsprogrammet Mistra Environmental Communication kommunicerar om hållbarhet och hur de under senare tid har förändrat sitt sätt att kommunicera hållbar utveckling.

För vem?
För alla intresserade deltagare

Medverkande:
Soenke Lorenzen, Global Engagement Department vid Greenpeace International
Laura Hartman, Hållbarhetsavdelningen vid Uppsala kommun
Frida Franzén, fil. dr, Utredare hållbarhet, Tyréns AB 

Facilitator:
Eva Friman, Programchef Mistra Environmental Communication

 

Hur kommunicerar du om miljö och hållbar utveckling?

14.45-16.15

Det här passet är skapat efter önskemål från fjolårets miljökommunikationsdagar. Vi vill ge möjlighet att dela erfarenheter av hur det är att jobba med miljökommunikation i praktiken. Passet kommer att bestå av diskussioner i smågrupper och förutsätter ingen förberedelse, men vill du kan du tänka igenom vad du lärt dig det senaste året eller om något av det som sagts idag har fått dig att tänka i nya banor.

För vem?
Alla som arbetar med miljökommunikation i praktiken, oavsett om du var med ifjol eller är ny på miljökommunikationsdagarna.

Facilitator:
Hanna Bergeå, forskare i miljökommunikation, SLU

 

Onsdag 17 november

Visual storytelling in sustainability communication – Workshop

9.00-11.00

På engelska.

Visual storytelling is increasingly seen as an effective and creative way of communicating sustainability issues. This workshop will introduce participants the fundamentals of visual thinking and demonstrate how visualisation techniques can be of use in sustainability communication. The workshop will offer practical exercises to help participants get started in applying visual storytelling in their communication practice.

För vem?
Anyone who is interested in applying visual thinking and storytelling in their communication practice.

Facilitator:
Karen Sung, Storytelling Academy

 

Miljökommunikation via Wikipedia – Workshop

11.15-12.45

Varför är Wikipedia ens ett ämne på Miljökommunikationsdagarna? Vi vet att det är naturligt idag för många att gå till Wikipedia för att hitta kunskap. Därför är det en relevant kanal!

Välkommen till en presentation om hur Wikipedia kan vara ett verktyg för att nå ut med information och hur du kan bidra till encyclopedins utveckling.

Är du ny på Wikipedia? Följ med på en worksshop där du kan testa att redigera och se hur det funkar på riktigt. Inga förkunskaper behövs!

11:15 – Föreläsning 30 minuter
11:45 – Workshop 60 minuter

Medverkande:
Sabina Lundberg, bibliotekarie, SLU
Jonas Petersson, bibliotekarie, SLU

Lost in translation? Communicating the chaos and complexity of environmental reporting – Workshop

14.00-15.30

På engelska 

This session is an open-ended participative discussion on the complexities of managing environmental reporting processes. During the session participants will identify major issues and challenges in reporting, hard-to-reach publics, consumers and stakeholders, opportunities to reinvent reporting mechanisms, as well as success stories and sources of inspiration. The discussion will form a basis for a larger organizational survey on the subject.

För vem?
Anyone who is interested in environmental reporting.

Facilitator:
Shiv Ganesh, professor in the Department of Communication Studies The University of Texas at Austin

 

Vad tar vi med oss från Miljökommunikationsdagarna 2021?

15.45-16.15

Här utvärderar vi dagarna tillsammans inför Miljökommunikationsdagarna 2022. Välkommen med dina tankar och idéer!

För vem?
För alla intresserade deltagare

Facilitatörer:
Eva Friman, Anke Fischer