Kalendarium

Laddar Kalenderhändelser
  • Detta kalenderhändelse har redan ägt rum.

Mistra Environmental Communication – Dialog, delaktighet och samskapande

Uppsala kommun och Mistra Environmental Communication bjuder in:

Webbinariet berör frågor om medborgares delaktighet i att skapa möjliga framtider och konkret samskapa platser. Vi får ta del av konkreta exempel från Medborgarlabbet och Kraftsamling Sjöbo, samskapande i festivalform och forskning om hur uppfattningar om ”den andre” skapar föreställning om makt och mandat.

Samtalet leds av Martin Westin, forskare inom dialog och samverkan vid SLU.

OBS! Webbinariet hålls delvis på engelska.

Webbinariet genomförs inom programmet Mistra Environmental Communication, i samarbete mellan Uppsala kommun och SLU, som del av Forum2029.

Webbinariet kommer att spelas in.

Välkommen!

Anmälan