Kalendarium

Laddar Kalenderhändelser
  • Detta kalenderhändelse har redan ägt rum.

Mistra SAMS Kitchen talks

Det finns många olika förväntningar på jobbhubben från olika aktörer inom offentlig och privat sektor. Det skapar i sin tur nya roller för aktörer i staden som katalysator i processen att utveckla nya sätt att resa (och icke-resande) genom jobbhubbar i kombination med digitala tjänster som alternativ till resande. Vid seminariet diskuterar vi erfarenheter från workshop med kommunala aktörer om de nya roller som växer fram i relation till jobbhubben. Några teman är förutsättningar och förväntningar på att skapa nya arbetssätt på en tredje plats (utanför hemmet och jobbet), minska bilköer och trängsel, flexibla lösningar för anställda, dialog kring digital infrastruktur och framtidens innovativa lösningar för att möta klimatutmaningar.

Föreläsare: Katarina Larsen, forskare på Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, KTH