Kalendarium

Laddar Kalenderhändelser

Networked Silences: Algoritmer och meningsskapande

Vad går förlorat när miljökriser filtreras genom algoritmer? Forskare, offentlig sektor och civilsamhället samlas för att diskutera.

Välkommen till symposium och arbetsmöte för att förstå tystnaden i de algoritmiska nätverken. Social media, sökmotorer och rekommendationssystem bidrar inte bara till att sprida kännedom om sakernas tillstånd. Legitima miljöfrågor misstänkliggörs, placeras utanför kulturella normer och döljs.

Sådana nätverkstystnader (Networked Silences) har verkliga konsekvenser för kunskap och handling i vardagen, samhället och politiken och för möjligheterna till meningsfull förändring. Insikten om att algoritmer är historiskt tillfälliga och favoriserar vissa perspektiv framför andra ligger till grund för symposiets frågor. Det har i sin tur betydelse för vilka miljöfrågor som får mer och mindre uppmärksamhet i den allmänna debatten. Det är därför viktigt att inleda en diskussion om de sociala och tekniska mekanismer som möjliggör och upprätthåller nätverkens tystnader.

Symposiet hålls på Uppsala konstmuseum den 6 oktober. Presentationer, diskussioner, en modererad paneldiskussion och utbyte av idéer över förfriskningar står på programmet. Dagen därpå hålls ett arbetsmöte för forskare på SLU i Uppsala för att diskutera pågående och framtida forskning.

Symposiet är gratis och det går att registrera sig för enskilda programpunkter.

Anmälan

Deltagare

Nina Wormbs

Nina Wormbs är professor i teknikhistoria på KTH. Wormbs har studerat informationssamhällets infrastruktur och konflikter om ny medieteknik. På senare år har Wormbs forskat mer och mer om vårt sätt att betrakta och förstå miljön.

Sedan 2019 har hon studerat legitimeringsprocesser för ickehandling i klimatfrågan med finansiering från Riksbankens jubileumsfond. Se mer om Nina Wormbs här.

Jonas Andersson Schwarz

Jonas Andersson Schwarz
 är docent på Södertörns högskola. Han är tvärvetenskapligt orienterad med starkt intresse för hur vardagsliv påverkas av den samtida, allt mer digitaliserade medieekologin.

Tidigare har han bland annat granskat de specifika faktorer som spelar in för delning av politiska tweets, samt vilken typ av material från sociala medier som fångas upp av traditionella nyhetsmedier. Se mer om Jonas Andersson Schwarz här.

Sönke Lorenzen

Sönke Lorenzen
 arbetar för Greenpeace Global Engagement Department.

Sönke forskar om miljökommunikation och kampanjer för att förändra beteenden. Hans nuvarande projekt handlar om kampanjer för hållbara praktiker. Se mer om Sönke Lorenzen här.

Malte Rödl

Malte Rödl is a researcher at the Mistra Environmental Communication programme. His research is concerned with the interactions of people, ’technology’, and the environment and combines insights from science and technology studies, sociology, geography, and systems sciences.

At the Mistra programme, he researches the opening of spaces for transformative encounters in social media and the arts. Se mer om Malte Rödl här.

Daniel Möller Ölgaard.png

Daniel Möller Ölgaard is a Ph. D. student in political science at Lund university. He is investigating three examples of the use of new digital media technologies in mediated humanitarianism: social media, Virtual Reality and smartphone apps.

Möller Ölgaard has also researched the emergence of natively digital international politics and digital interfaces with distant suffering. Se mer om Daniel Möller Ölgaard här.

Eva Krutmeijer

Symposiets moderator Eva Krutmeijer är grundare av EKKO AB och har lång erfarenhet av vetenskapskommunikation.

Förutom uppdrag åt forskningsinstitutioner och andra kunskapsorganisationer har hon tagit initiativ till flera tvärvetenskapliga projekt med målet att fördjupa debatten kring kunskap, kommunikation och hållbar utveckling. Se mer om Eva Krutmeijer här.

Symposiet arrangeras på Uppsala konstmuseum, i Uppsala slott. Klicka här för att länkas till Google Maps.

Hela symposiet är gratis för alla deltagare. Vi har möjlighet att stödja ett begränsat antal deltagare med resa och logi. Kontakta Erik Hallstensson här.

Luncherna är vegetariska. Har du frågor om lunch och förfriskningar, kontakta Erik Hallstensson här.

Arrangörer:

Jutta Haider, Professor i biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås.
Malte Rödl, forskare i miljökommunikation, SLU.
Sofie Joosse, forskare i miljökommunikation, SLU.
René van der Wal, professor, SLU.
Sönke Lorenzen, Greenpeace
Rebecka Wigh-Abrahamsson, kurator, Uppsala konstmuseum