Kalendarium

Laddar Kalenderhändelser

Save the date: Miljömässig hållbarhet i skolämnet idrott och hälsa

Mistra Sport & Outdoors arrangerar, i samverkan med Friluftsfrämjandet, ett webbinarium om miljömässig hållbarhet i skolämnet idrott och hälsa. Viktiga frågor för webbinariet är; Hur blir miljöfrågan en del av undervisningen inom idrott och hälsa? Hur kan ett rikt friluftsliv i skolan lyfta miljöfrågan?

Syftet med webbinariet är att starta ett samtal kring miljöfrågor inom skolämnet idrott och hälsa, samt att uppmärksamma friluftslivets roll för miljöfrågor i skolans undervisning.

Mistra Sport & Outdoors är ett forsknings- och samverkansprogram för att skapa kunskap och lösningar för ökad hållbarhet inom idrotten och friluftslivet.

Detaljerat program och annan information kommer närmare inpå webbinariet.