Kalendarium

Laddar Kalenderhändelser
  • Detta kalenderhändelse har redan ägt rum.

Miljömässig hållbarhet i skolämnet idrott och hälsa

Mistra Sport & Outdoors arrangerar, i samverkan med Friluftsfrämjandet, ett webbinarium om miljömässig hållbarhet i skolämnet idrott och hälsa. Viktiga frågor för webbinariet är; Hur blir miljöfrågan en del av undervisningen inom idrott och hälsa? Hur kan ett rikt friluftsliv i skolan lyfta miljöfrågan?

Syftet med webbinariet är att starta ett samtal kring miljöfrågor inom skolämnet idrott och hälsa, samt att uppmärksamma friluftslivets roll för miljöfrågor i skolans undervisning.

Du är välkommen att delta den 30 november, kl 09.00 till 11.00.
Webbinariet kommer hållas via Zoom – länk kommer efter anmälan.

 

Program

9:00
Välkommen
Peter Fredman, programchef Mistra Sport & Outdoors
Erik Backman, Högskolan Dalarna
Ahmed Al-Qassam, Friluftsfrämjandet

9:10 Mentimeter-inslag

9:15
Kunskapsläge: Vad vet vi om miljömässig hållbarhet i ämnet idrott och hälsa?
Erik Backman, Högskolan Dalarna

9:22
Styrdokument: Hur kan kursplaner och läroplaner i skolan inspirera till miljömässig hållbarhet i ämnet idrott och hälsa?
Marie Larneby, Malmö Universitet

9:29
Pågående forskning och utvecklingsarbete: Vad har idrottslärare för perspketiv på, och attityder till, miljömässig hållbarhet i ämnet idrott och hälsa?
Andreas Isgren Karlsson, Högskolan Dalarna

Hur ser kommunpolitiker på arbete med friluftsliv i skola och samhälle?
Ahmed Al-Qassam, Friluftsfrämjandet

9:43
Erfarenheter från fältet: Hur kan man arbeta med miljömässig hållbarhet i gymnasieskolan och i ämnet idrott och hälsa?
Robin Rudelius, Bernadottegymnasiet

Hur arbetar men i en Ur- och skur-skola med miljömässig hållbarhet och friluftsliv?
Friluftspedagog från Ur- och Skur-skola åk. 4-6, Svedala

9:57 Reflektion

10:00 Paus

10:10
Panelsamtal med moderator Ahmed Al-Qassam

  • Maria Mattsson, Undervisningsråd på Skolverket
  • Jonas Mikaels, Forskare och lärarutbildare på Gymnastik- och Idrottshögskolan
  • Robin Rudelius, Idrottslärare på Bernadottegymnasiet i Göteborg
  • Friluftspedagog från Ur- och Skur-skola åk. 4-6 i Svedala
  • Elev från Ur- och Skur-skola

10:35
Diskussion i breakout-rooms:

  • Vad beror det på om miljömässig hållbarhet kommer till uttrycks i ämnet idrott och hälsa?
  • Varför har lärare i idrott och hälsa så få redskap för att jobba med miljömässig hållbarhet i ämnet idrott och hälsa?
  • Hur ser framtidens miljöundervisning ut i skolan i allmänhet och i idrott och hälsa i synnerhet?

10:55
Tack och avslut
Erik Backman, Högskolan Dalarna
Ahmed Al-Qassam, Friluftsfrämjandet
Peter Fredman, programchef Mistra Sport & Outdoors

 

Mistra Sport & Outdoors är ett forsknings- och samverkansprogram för att skapa kunskap och lösningar för ökad hållbarhet inom idrotten och friluftslivet.