Kapitalförvaltningskommitté

Kapitalförvaltningskommitté

Mistras kapitalförvaltningskommitté utses av Mistras styrelse. De personer som sitter i kommittén ska ha goda kunskaper och erfarenheter om kapitalförvaltning. Men de måste även förstå och acceptera Mistras grundläggande vilja att investera i företag som strävar efter global utveckling och som tar hänsyn till miljömässiga, sociala och etiska värden.

Märtha Josefsson
Ordförande, Fristående konsult

Maritha Lindberg
Fristående konsult

Anna Jakobsson
Vd Spring Green Capital

John Howchin
Generalsekreterare Etikrådet

Torbjörn Hamnmark
Head of Strategic Asset Allocation

Anna Jöborn
Vd Mistra