Mistras portfölj

Mål och utgångspunkter för Mistras kapitalförvaltning

Mistras portfölj

Mål och utgångspunkter för Mistras kapitalförvaltning, samt portföljens sammansättning och utveckling:

  • Förvaltat kapital: 3,5 miljarder SEK (30 juni 2021).
  • Kapitalet får förbrukas.
  • Långsiktigt avkastningsmål: Real avkastning på 2 procent per år.1
  • Investera i fonder med tydlig hållbarhetsprofil.
  • Samarbete med förvaltare med en värdegrund som överensstämmer med Mistras.

För den som vill ha mer detaljerad information finns Mistras placeringspolicy här.

1) Det innebär att den reala avkastningen, definierad som avkastningen med avdrag för utvecklingen för SCB:s konsumentprisindex (KPI), över tid ska överstiga 2 procent per år. Långsiktigt avkastningsmål till och med 31 december 2019: riskfri ränta (mätt som räntan på 3 månaders statsskuldväxel) plus en riskpremie på 2 procent.

Inspelning mars 2019

Fondinnehav

Normalportföljen består av 40 procent aktiefonder, 40 procent räntebärande fonder och 20 procent alternativa investeringar.

 

Normalportföljen

Visa: border_allVisa: show_chart

  %
Aktiefonder 40% 40%
 Räntebärande 40% 40%
Alternativa investeringar 20% 20%

 

30 juni 2021 är fördelningen 52,1 procent aktiefonder, 29,5 procent räntebärande fonder och 15,1 procent alternativa investeringar, dessutom tillkommer likvida medel med 3,3 procent. Att fördelningen skiljer sig från normalportföljen beror främst på att Mistras aktiefonder har haft en positiv utveckling och att aktiefondernas andel av portföljen därmed har ökat.

Totalportfölj 30 juni 2021

Visa: border_allVisa: show_chart

  %
Aktiefonder 52,1% 52,1%
Räntebärande 29,5% 29,5%
Alternativa investeringar 15,1% 15,1%

 

 

”Början på det nya årtiondet har varit turbulent men det finns nu en tillförsikt kring att kapital kommer att aktiveras för att genomföra stora investeringar i en hållbar omställning av ekonomierna världen över. På kortare sikt finns fortsatt stora ekonomiska och sociala utmaningar och ”konstgjord andning” håller de ekonomiska apparaterna igång i stora delar av världen.”

Kommentar från Torbjörn Hamnmark Kapitalförvaltningskommittén – mars 2021

Avkastning

Hittills under 2021 har avkastningen i Mistras portfölj varit 9,5%. Aktiefonder har avkastat 18,3%, alternativa investeringar 1.8% och räntebärande investeringar 0,3%. Den genomsnittliga avkastningen på totalportföljen de senaste fem åren har varit 10,3%.

Visa: border_allVisa: show_chart

 

  Aktier Räntebärande Alternativa investeringar Totalportfölj
Hittills i år 18,3 % 0,3 % 1,8 % 9,5 %
De fem senaste åren 18,2 % 1,2 % 9,3 % 10,3 %