Mistras portfölj

Mål och utgångspunkter för Mistras kapitalförvaltning

Mistras portfölj

Mål och utgångspunkter för Mistras kapitalförvaltning, samt portföljens sammansättning och utveckling:

  • Förvaltat kapital: 3,4 miljarder SEK (30 september 2019).
  • Kapitalet får förbrukas.
  • Långsiktigt avkastningsmål: riskfri ränta1 plus en riskpremie på 2 procent.
  • Investera i fonder med tydlig hållbarhetsprofil.
  • Samarbete med förvaltare med en värdegrund som överensstämmer med Mistras.

För den som vill ha mer detaljerad information finns Mistras placeringspolicy här
1 Mätt som räntan på 3 månaders statsskuldväxel.

Fondinnehav

Normalportföljen består av 40 procent aktiefonder, 40 procent räntebärande fonder och 20 procent alternativa investeringar.

 

Normalportföljen

Visa: border_allVisa: show_chart

  %
Aktiefonder 40% 40%
 Räntebärande 40% 40%
Alternativa investeringar 20% 20%

 

30 september 2019 är fördelningen 49,0 procent aktiefonder, 31,6 procent räntebärande fonder och 14,0 procent alternativa investeringar, dessutom tillkommer likvida medel med 5,4 procent. Att fördelningen skiljer sig från normalportföljen beror främst på att Mistras aktiefonder har haft en positiv utveckling och att aktiefondernas andel av portföljen därmed har ökat.

Totalportfölj september 2019

Visa: border_allVisa: show_chart

september 2019

  %
Aktiefonder 49,0% 49,0%
Räntebärande 31,6% 31,6%
Alternativa investeringar 14,0% 14,0%

 

Fond Förvaltare Andel i portfölj (%) Förändring sedan 31 dec 2018 (msek) Tillgångsslag
Generation IM Global Equity Fund Generation 27,2 226,5 aktiefond
Öhman räntefonder * Öhman 23,5 21,6 räntefond
Captor Dahlia Green Captor 6,5 9,1 räntefond
Lannebo Sverige Plus Lannebo 5,9 28,2 aktiefond
Thule Real Estate Fund Skandia 5,6 6,1 fastighetsfond
Enter Select Pro Enter 5,4 38,1 aktiefond
Öhman Global Hållbar Öhman 4,8 43,0 aktiefond
Stewart Investors Worldwide Sustainability Fund First State 4,5 32,3 aktiefond
Nordkinn Fixed Income Macro Fund Nordkinn 3,2 2,9 hedgefond
SEB Microfinance Fund IV SEB 1,8 5,1 mikrofinansfond
M&G Impact Financing Fund M&G Investments 1,4 -0,1 räntefond
Generation IM Climate Solutions Fund II Generation 1,4 10,4 riskkapitalfond
Generation IM Asia Fund Generation 1,3 11,5 aktiefond
Alder Fund I Alder 0,9 2,0 riskkapitalfond
Nordic Cleantech Private Equity Sub-Fund LGT Capital Partners 0,7 3,8 riskkapitalfond
Generation IM Climate Solutions Fund I Generation 0,4 3,7 riskkapitalfond
Generation IM Global Credit Fund Generation 0,2 0,8 räntefond
First State Global Emerging Markets Sustainability Fund First State 0,0 7,4 aktiefond

* Öhman FRN Hållbar, Öhman Företagsobligation Hållbar, Öhman Grön Obligation, Öhman Kort Ränta, Öhman Obligationsfond, Öhman Räntefond Kompass Hållbar

 

“Vi har medvetet valt att ligga överviktade i aktier. Det ger en något större risk; portföljen kommer att svänga mer än vårt benchmark. Vid börsfall har vår portfölj minskat mer i värde än benchmark. Men eftersom börsens långsiktiga riktning har varit tydligt upp medan räntorna fallit, har överviktningen i aktier gynnat vår portfölj på lång sikt. Framöver är det dock rimligt att tro att riskerna på börsen ökar. Konjunkturen vänder ner och räntorna lär inte falla mer. Därför drar vi nu försiktigt ner exponeringen mot aktier och ökar i andra tillgångsslag”

Kommentar från Klas Eklund, Kapitalförvaltningskommittén – mars 2019

 

Mistras fonder förvaltas (30 september 2019) av:

Förvaltare Andel av portfölj (%)
Generation Investment Management 30,5
Öhman 28,3
Captor 6,5
Lannebo Fonder 5,9
Skandia Fonder 5,6
Enter Fonder 5,4
First State / Stewart Investors 4,5
Nordkinn Asset Management 3,2
Skandinaviska Enskilda Banken 1,8
M&G Investments 1,4
Alder 0,9
LGT Capital Partners 0,66

 

Avkastning

Hittills under 2019 har avkastningen i Mistras portfölj varit 15,1%. Aktiefonder har avkastat 27,3%, alternativa investeringar 7,7% och räntebärande investeringar 3,0%. Den genomsnittliga avkastningen på totalportföljen de senaste fem åren har varit 9,1%.

Visa: border_allVisa: show_chart

 

  Aktier Räntebärande Alternativa investeringar Totalportfölj
Hittills i år 27.3 3,0 7.7 15.1
De fem senaste åren 15.8 1.5 6.7 9.1