Mistras portfölj

Mål och utgångspunkter för Mistras kapitalförvaltning

Mistras portfölj

Mål och utgångspunkter för Mistras kapitalförvaltning, samt portföljens sammansättning och utveckling:

  • Förvaltat kapital: 3 miljarder SEK (31 mars 2020).
  • Kapitalet får förbrukas.
  • Långsiktigt avkastningsmål: Real avkastning på 2 procent per år.1
  • Investera i fonder med tydlig hållbarhetsprofil.
  • Samarbete med förvaltare med en värdegrund som överensstämmer med Mistras.

För den som vill ha mer detaljerad information finns Mistras placeringspolicy här

1) Det innebär att den reala avkastningen, definierad som avkastningen med avdrag för utvecklingen för SCB:s konsumentprisindex (KPI), över tid ska överstiga 2 procent per år. Långsiktigt avkastningsmål till och med 31 december 2019: riskfri ränta (mätt som räntan på 3 månaders statsskuldväxel) plus en riskpremie på 2 procent.

Fondinnehav

Normalportföljen består av 40 procent aktiefonder, 40 procent räntebärande fonder och 20 procent alternativa investeringar.

 

Normalportföljen

Visa: border_allVisa: show_chart

  %
Aktiefonder 40% 40%
 Räntebärande 40% 40%
Alternativa investeringar 20% 20%

 

31 mars 2020 är fördelningen 44,9 procent aktiefonder, 33,7 procent räntebärande fonder och 15,7 procent alternativa investeringar, dessutom tillkommer likvida medel med 5,7 procent. Att fördelningen skiljer sig från normalportföljen beror främst på att Mistras aktiefonder har haft en positiv utveckling och att aktiefondernas andel av portföljen därmed har ökat.

 

”1:a kvartalet 2020: Coronapandemin spreds över världen , ekonomier stängdes ner och börser rasade. Så också Mistras portfölj som tappade 9 procent.”

Kommentar från Märtha Josefsson, Kapitalförvaltningskommitténs ordförande – april 2020

 

Totalportfölj 31 mars 2020

Visa: border_allVisa: show_chart

mars 2020

  %
Aktiefonder 44,9% 44,9%
Räntebärande 33,7% 33,7%
Alternativa investeringar 15,7% 15,7%

 

Fond Förvaltare Andel i portfölj (%) Förändring sedan 31 dec 2019 (msek) Tillgångsslag
Öhman räntefonder * Öhman 25,3 -16,7 räntefond
Generation IM Global Equity Fund Generation 21,6 -129,9 aktiefond
Captor Dahlia Green Captor 6,9 -7,8 räntefond
Thule Real Estate Fund Skandia 6,5 0,0 fastighetsfond
Lannebo Sverige Plus Lannebo 5,2 -49,2 aktiefond
Enter Select Pro Enter 5,2 -41,0 aktiefond
Öhman Global Hållbar Öhman 4,8 -25,7 aktiefond
Stewart Investors Worldwide Sustainability Fund First State 4,6 -12,7 aktiefond
Nordkinn Fixed Income Macro Fund Nordkinn 3,6 0,7 hedgefond
SEB Microfinance Fund IV SEB 2,1 0,0 mikrofinansfond
Generation IM Climate Solutions Fund II Generation 1,9 3,3 riskkapitalfond
M&G Impact Financing Fund M&G Investments 1,5 -3,6 räntefond
Lyxor SEB Impact Fund SEB 1,5 1,7 aktiefond
Nordic Cleantech Private Equity Sub-Fund LGT Capital Partners 0,8 1,2 riskkapitalfond
Alder Fund I Alder 0,7 0,0 riskkapitalfond
Generation IM Climate Solutions Fund I Generation 0,2 0,6 riskkapitalfond
Generation IM Global Credit Fund Generation 0,0 0,2 räntefond
         
         

* Öhman FRN Hållbar, Öhman Företagsobligation Hållbar, Öhman Grön Obligation, Öhman Kort Ränta, Öhman Obligationsfond, Öhman Räntefond Kompass Hållbar

Mistras fonder förvaltas (31 mars 2020) av:

Förvaltare Andel av portfölj (%)
Öhman 30,1
Generation Investment Management 23,7
Captor 6,9
Skandia Fonder 6,5
Skandinaviska Enskilda Banken 5,5
Lannebo Fonder 5,2
Enter Fonder 5,2
First State / Stewart Investors 4,6
Nordkinn Asset Management 3,6
M&G Investments 1,5
LGT Capital Partners 0,8
Alder 0,7

 

Avkastning

Hittills under 2020 har avkastningen i Mistras portfölj varit -8,9%. Alternativa investeringar har avkastat 1,2%, räntebärande investeringar -2,7% och aktiefonder -16,9%. Den genomsnittliga avkastningen på totalportföljen de senaste fem åren har varit 4,8%.

Visa: border_allVisa: show_chart

 

  Aktier Räntebärande Alternativa investeringar Totalportfölj
Hittills i år -16,9 % -2,7 % 1,2 % -8,9 %
De fem senaste åren 7,6 % 0,3 % 6,9 % 4,8 %