Mistras portfölj

Mål och utgångspunkter för Mistras kapitalförvaltning

Mistras portfölj

Mål och utgångspunkter för Mistras kapitalförvaltning, samt portföljens sammansättning och utveckling:

  • Förvaltat kapital: 3,2 miljarder SEK (30 juni 2020).
  • Kapitalet får förbrukas.
  • Långsiktigt avkastningsmål: Real avkastning på 2 procent per år.1
  • Investera i fonder med tydlig hållbarhetsprofil.
  • Samarbete med förvaltare med en värdegrund som överensstämmer med Mistras.

För den som vill ha mer detaljerad information finns Mistras placeringspolicy här

1) Det innebär att den reala avkastningen, definierad som avkastningen med avdrag för utvecklingen för SCB:s konsumentprisindex (KPI), över tid ska överstiga 2 procent per år. Långsiktigt avkastningsmål till och med 31 december 2019: riskfri ränta (mätt som räntan på 3 månaders statsskuldväxel) plus en riskpremie på 2 procent.

Inspelning mars 2019

Fondinnehav

Normalportföljen består av 40 procent aktiefonder, 40 procent räntebärande fonder och 20 procent alternativa investeringar.

 

Normalportföljen

Visa: border_allVisa: show_chart

  %
Aktiefonder 40% 40%
 Räntebärande 40% 40%
Alternativa investeringar 20% 20%

 

30 juni 2020 är fördelningen 47,4 procent aktiefonder, 30,5 procent räntebärande fonder och 17,2 procent alternativa investeringar, dessutom tillkommer likvida medel med 4,9 procent. Att fördelningen skiljer sig från normalportföljen beror främst på att Mistras aktiefonder har haft en positiv utveckling och att aktiefondernas andel av portföljen därmed har ökat.

 

”Digitalisering av ekonomisk aktivitet och pengar har lagt grunden för en snabb återhämtning i de finansiella marknaderna. Digitaliseringen utgör också fundamentet i den omställning som nu måste ske när tuffa realekonomiska utmaningarna tar vid.”

Kommentar från Torbjörn Hamnmark Kapitalförvaltningskommittén – juli 2020

 

Totalportfölj 30 juni 2020

Visa: border_allVisa: show_chart

juni 2020

  %
Aktiefonder 47,4% 47,4%
Räntebärande 30,5% 30,5%
Alternativa investeringar 17,2% 17,2%

 

Fond Förvaltare Andel i portfölj (%) Förändring sedan 31 dec 2019 (msek) Tillgångsslag
Generation IM Global Equity Fund Generation 23,3 -41,1 aktiefond
Öhman räntefonder * Öhman 20,6 -0,1 räntefond
Captor Dahlia Green Captor 6,8 -0,7 räntefond
Thule Real Estate Fund Skandia 6,0 0,7 fastighetsfond
Enter Select Pro Enter 6,0 -7,7 aktiefond
Nordkinn Fixed Income Macro Fund Nordkinn 5,9 4,7 hedgefond
Lannebo Sverige Plus Lannebo 5,0 -19,0 aktiefond
Stewart Investors Worldwide Sustainability Fund First State 4,8 -1,0 aktiefond
Öhman Global Hållbar Öhman 4,2 -5,7 aktiefond
Ownership Capital Global Equity SEB 2,6 8,3 aktiefond
SEB Microfinance Fund IV SEB 2,0 0,3 mikrofinansfond
Generation IM Climate Solutions Fund II Generation 1,7 -1,1 riskkapitalfond
Lyxor SEB Impact Fund SEB 1,6 -1,0
aktiefond
Öhman realräntefond Öhman 1,6 0,7 räntefond
M&G Impact Financing Fund M&G Investments 1,5 -1,2 räntefond
Alder Fund I Alder 0,7 -0,2 riskkapitalfond
Nordic Cleantech Private Equity Sub-Fund LGT Capital Partners 0,7 0,6 riskkapitalfond
Generation IM Climate Solutions Fund I Generation 0,3 3,9 riskkapitalfond
Generation IM Global Credit Fund Generation 0,0 0,3 räntefond
SEB Hållbarhetsfond Global Index IC SEK SEB 0,0 -11,9 aktiefond

* Öhman FRN Hållbar, Öhman Företagsobligation Hållbar, Öhman Grön Obligation, Öhman Kort Ränta, Öhman Obligationsfond, Öhman Räntefond Kompass Hållbar

Mistras fonder förvaltas (30 juni 2020) av:

Förvaltare Andel av portfölj (%)
Öhman 26,4
Generation Investment Management 25,3
Captor 6,8
Skandinaviska Enskilda Banken 6,2
Skandia Fonder 6
Enter Fonder 6
Nordkinn Asset Management 5,9
Lannebo Fonder 5
First State/Stewart Investors 4,8
M&G Investments 1,5
Alder 0,7
LGT Capital Partners 0,66

 

Avkastning

Hittills under 2020 har avkastningen i Mistras portfölj varit -2,1%. Aktiefonder har avkastat -4,6%, alternativa investeringar 1,9% och räntebärande  investeringar -0,1%. Den genomsnittliga avkastningen på totalportföljen de senaste fem åren har varit 6,8%.

Visa: border_allVisa: show_chart

 

  Aktier Räntebärande Alternativa investeringar Totalportfölj
Hittills i år -4,6 % -0,1 % 1,9 % -2,1 %
De fem senaste åren 11,4 % 1,0 % 7,2 % 6,8 %