Mistras portfölj

Mål och utgångspunkter för Mistras kapitalförvaltning

Mistras portfölj

Mål och utgångspunkter för Mistras kapitalförvaltning, samt portföljens sammansättning och utveckling:

  • Förvaltat kapital: 3,2 miljarder SEK (30 september 2020).
  • Kapitalet får förbrukas.
  • Långsiktigt avkastningsmål: Real avkastning på 2 procent per år.1
  • Investera i fonder med tydlig hållbarhetsprofil.
  • Samarbete med förvaltare med en värdegrund som överensstämmer med Mistras.

För den som vill ha mer detaljerad information finns Mistras placeringspolicy här

1) Det innebär att den reala avkastningen, definierad som avkastningen med avdrag för utvecklingen för SCB:s konsumentprisindex (KPI), över tid ska överstiga 2 procent per år. Långsiktigt avkastningsmål till och med 31 december 2019: riskfri ränta (mätt som räntan på 3 månaders statsskuldväxel) plus en riskpremie på 2 procent.

Inspelning mars 2019

Fondinnehav

Normalportföljen består av 40 procent aktiefonder, 40 procent räntebärande fonder och 20 procent alternativa investeringar.

 

Normalportföljen

Visa: border_allVisa: show_chart

  %
Aktiefonder 40% 40%
 Räntebärande 40% 40%
Alternativa investeringar 20% 20%

 

30 september 2020 är fördelningen 48,4 procent aktiefonder, 32 procent räntebärande fonder och 16,9 procent alternativa investeringar, dessutom tillkommer likvida medel med 2,7 procent. Att fördelningen skiljer sig från normalportföljen beror främst på att Mistras aktiefonder har haft en positiv utveckling och att aktiefondernas andel av portföljen därmed har ökat.

 

”Världsekonomin och företagens resultat har i det korta perspektivet överraskat positivt vilket har stärkt aktiemarknaden.Skillnaderna är samtidigt stora mellan olika sektorer, där bolag som befinner sig nära den ”nya ekonomin” med digitalisering, arbeta hemma och elektrifiering går bättre än någonsin, samtidigt som resande och kolbaserad energi har en mycket svag period bakom sig.”

Kommentar från Torbjörn Hamnmark Kapitalförvaltningskommittén – oktober 2020

 

Totalportfölj 30 september 2020

Visa: border_allVisa: show_chart

september 2020

  %
Aktiefonder 48,4% 48,4%
Räntebärande 32,0% 32,0%
Alternativa investeringar 16,9% 16,9%

 

Fond Förvaltare Andel i portfölj (%) Förändring sedan 31 dec 2019 (msek) Tillgångsslag
Generation IM Global Equity Fund Generation 23,8 -14,3 aktiefond
Öhman räntefonder * Öhman 20,6 7,1 räntefond
Captor Dahlia Green Captor 6,8 2,8 räntefond
Enter Select Pro Enter 6,2 27,7 aktiefond
Thule Real Estate Fund Skandia 5,8 -1,7 fastighetsfond
Nordkinn Fixed Income Macro Fund Nordkinn 5,8 6,8 hedgefond
Stewart Investors Worldwide Sustainability Fund First State 4,9 6,9 aktiefond
Lannebo Sverige Plus Lannebo 4,8 2,4 aktiefond
Öhman Global Hållbar Öhman 4,3 -1,7 aktiefond
Öhman realräntefond Öhman 3,1 1,0 räntefond
Ownership Capital Global Equity SEB 2,7 11,7 aktiefond
SEB Microfinance Fund IV SEB 1,9 -1,0 mikrofinansfond
Lyxor SEB Impact Fund SEB 1,7 3,6 aktiefond
Generation IM Climate Solutions Fund II Generation 1,6 -3,6 riskkapitalfond
M&G Impact Financing Fund M&G Investments 1,5 -0,9 räntefond
Alder Fund I Alder 0,7 2,6 riskkapitalfond
Nordic Cleantech Private Equity Sub-Fund LGT Capital Partners 0,7 -0,6 riskkapitalfond
Generation IM Climate Solutions Fund I Generation 0,3 2,9 riskkapitalfond
Generation IM Global Credit Fund Generation 0,0 0,2 räntefond
SEB Hållbarhetsfond Global Index IC SEK SEB 0,0 -11,9 aktiefond

* Öhman FRN Hållbar, Öhman Företagsobligation Hållbar, Öhman Grön Obligation, Öhman Kort Ränta, Öhman Obligationsfond, Öhman Räntefond Kompass Hållbar

Mistras fonder förvaltas (30 september 2020) av:

Förvaltare Andel av portfölj (%)
Öhman 28,0
Generation Investment Management 25,7
Captor 6,8
Skandinaviska Enskilda Banken 6,3
Enter Fonder 6,2
Skandia Fonder 5,8
Nordkinn Asset Management 5,8
First State/Stewart Investors 4,9
Lannebo Fonder 4,8
M&G Investments 1,5
Alder 0,7
LGT Capital Partners 0,7

 

Avkastning

Hittills under 2020 har avkastningen i Mistras portfölj varit 1,4%. Aktiefonder har avkastat 2,0%, alternativa investeringar 1,1% och räntebärande investeringar 1,1%. Den genomsnittliga avkastningen på totalportföljen de senaste fem åren har varit 8,3%.

Visa: border_allVisa: show_chart

 

  Aktier Räntebärande Alternativa investeringar Totalportfölj
Hittills i år 2,0 % 1,1 % 1,1 % 1,4 %
De fem senaste åren 14,9 % 1,2 % 6,9 % 8,3 %