Mistras portfölj

Mål och utgångspunkter för Mistras kapitalförvaltning

Mistras portfölj

Mål och utgångspunkter för Mistras kapitalförvaltning, samt portföljens sammansättning och utveckling:

  • Förvaltat kapital: 3,5 miljarder SEK (31 mars 2021).
  • Kapitalet får förbrukas.
  • Långsiktigt avkastningsmål: Real avkastning på 2 procent per år.1
  • Investera i fonder med tydlig hållbarhetsprofil.
  • Samarbete med förvaltare med en värdegrund som överensstämmer med Mistras.

För den som vill ha mer detaljerad information finns Mistras placeringspolicy här.

1) Det innebär att den reala avkastningen, definierad som avkastningen med avdrag för utvecklingen för SCB:s konsumentprisindex (KPI), över tid ska överstiga 2 procent per år. Långsiktigt avkastningsmål till och med 31 december 2019: riskfri ränta (mätt som räntan på 3 månaders statsskuldväxel) plus en riskpremie på 2 procent.

Inspelning mars 2019

Fondinnehav

Normalportföljen består av 40 procent aktiefonder, 40 procent räntebärande fonder och 20 procent alternativa investeringar.

 

Normalportföljen

Visa: border_allVisa: show_chart

  %
Aktiefonder 40% 40%
 Räntebärande 40% 40%
Alternativa investeringar 20% 20%

 

31 mars 2021 är fördelningen 53,5 procent aktiefonder, 29,7 procent räntebärande fonder och 15,6 procent alternativa investeringar, dessutom tillkommer likvida medel med 1,2 procent. Att fördelningen skiljer sig från normalportföljen beror främst på att Mistras aktiefonder har haft en positiv utveckling och att aktiefondernas andel av portföljen därmed har ökat.

Totalportfölj 31 mars 2021

Visa: border_allVisa: show_chart

  %
Aktiefonder 53,5% 53,5%
Räntebärande 29,7% 29,7%
Alternativa investeringar 15,6% 15,6%

 

 

”Början på det nya årtiondet har varit turbulent men det finns nu en tillförsikt kring att kapital kommer att aktiveras för att genomföra stora investeringar i en hållbar omställning av ekonomierna världen över. På kortare sikt finns fortsatt stora ekonomiska och sociala utmaningar och ”konstgjord andning” håller de ekonomiska apparaterna igång i stora delar av världen.”

Kommentar från Torbjörn Hamnmark Kapitalförvaltningskommittén – mars 2021

 

 

Fond Förvaltare Värde (MSEK) Andel (%)
Captor Dahlia Green Captor 219 6,3
Generation IM Global Credit Fund Generation 1 0,0
M&G impact Financing Fund M&G Investments 50 1,4
Öhman realräntefond Öhman 101 2,9
Öhman räntefonder * Öhman 669 19,1
Summa räntebärande fonder   1040 29,7
Enter Select Pro Enter 240 6,9
Generation IM Global Equity Fund Generation 945 27,0
Lannebo Sverige Plus Lannebo 193 5,5
Lyxor SEB Impact Fund SEB 64 1,8
Ownership Capital Global Equity Ownership 176 5,0
Stewart Investors Worldwide Sustainability Fund First Sentier Investors 95 2,7
Öhman Global Hållbar Öhman 163 4,6
Summa aktiefonder   1875 53,5
Alder Fund I Alder 12 0,3
Generation IM Climate Solutions Fund I Generation 10 0,3
Generation IM Climate Solutions Fund II Generation 67 1,9
Nordic Cleantech Private Equity Sub-Fund LGT Capital Partners 25 0,7
Nordkinn Fixed Income Macro Fund Nordkinn 195 5,6
SEB Microfinance Fund IV SEB 46 1,3
Thule Real Estate Fund Skandia Fonder 193 5,5
Summa alternativa investeringar   546 15,6
Likvida medel   42 1,2
Summa portfölj   3503 100,0

* Öhman FRN Hållbar, Öhman Företagsobligation Hållbar, Öhman Grön Obligation, Öhman Kort Ränta, Öhman Obligationsfond, Öhman Räntefond Kompass Hållbar

 

Avkastning

Hittills under 2021 har avkastningen i Mistras portfölj varit 6,5%. Aktiefonder har avkastat 11,8%, alternativa investeringar 3,3% och räntebärande investeringar 0,0%. Den genomsnittliga avkastningen på totalportföljen de senaste fem åren har varit 10,3%.

Visa: border_allVisa: show_chart

 

  Aktier Räntebärande Alternativa investeringar Totalportfölj
Hittills i år 11,8 % 0,0 % 3,3 % 6,5 %
De fem senaste åren 18,2 % 1,2 % 9,3 % 10,3 %