Mistras portfölj

Mål och utgångspunkter för Mistras kapitalförvaltning

Mistras portfölj

Utgångspunkter för kapitalförvaltningen är följande:

  • Förvaltat kapital: 3,0 miljarder SEK (31 dec 2018).
  • Kapitalet får förbrukas.
  • Långsiktigt avkastningsmål: riskfri ränta1 plus en riskpremie på 2 procent.
  • Investera i fonder med tydlig hållbarhetsprofil.
  • Samarbete med förvaltare med en värdegrund som överensstämmer med Mistras.

För den som vill ha mer detaljerad information finns Mistras placeringspolicy här
1 Mätt som räntan på 3 månaders statsskuldväxel.

Fondinnehav

Normalportföljen består av 40 procent aktiefonder, 40 procent räntebärande fonder och 20 procent alternativa investeringar.

 

Normalportföljen

Visa: border_allVisa: show_chart

  %
Aktiefonder 40% 40%
 Räntebärande 40% 40%
Alternativa investeringar 20% 20%

 

31 december 2018 är fördelningen 50 procent aktiefonder, 34 procent räntebärande fonder och 15 procent alternativa investeringar, dessutom tillkommer likvida medel med 1 procent. Att fördelningen skiljer sig från normalportföljen beror främst på att Mistras aktiefonder har haft en positiv utveckling och att aktiefondernas andel av portföljen därmed har ökat.

Totalportfölj december 2018

Visa: border_allVisa: show_chart

december 2018

  %
Aktiefonder 50% 50%
Räntebärande 34% 34%
Alternativa investeringar 15% 15%

 

Fond Andel i portfölj (%) Förändring sedan 31 dec 2018 (MSEK) Tillgångsslag
Öhman räntefonder * 25,3 310 räntefond
Generation IM Global Equity Fund 22,9 -0,6 aktiefond
Captor Dahlia Green Bond 6,9 n.a. räntefond
Thule Real Estate Fund 6,4 0 fastighetsfond
Stewart Investors Worldwide Sustainability Fund 5,9 0 aktiefond
Öhman Global Hållbar 5,9 0 aktiefond
Lannebo Sverige Plus 5,9 0 aktiefond
Enter Select Pro 4,7 102,5 aktiefond
Nordkinn Fixed Income Macro Fund 3,4 0 hedgefond
Generation IM Asia Fund 2,7 0 aktiefond
SEB Microfinance Fund IV 1,8 0 mikrofinansfond
First State Global Emerging Markets Sustainability Fund 1,7 0 aktiefond
M&G Impact Financing Fund 1,6 50 räntefond
Generation IM Climate Solutions Fund II 1,3 -3,1 riskkapitalfond
Alder Fund I 0,9 0 riskkapitalfond
Nordic Cleantech Private Equity Sub-Fund 0,7 0 riskkapitalfond
Generation IM Climate Solutions Fund I 0,4 0 riskkapitalfond
       

* Öhman FRN Hållbar, Öhman Företagsobligation Hållbar, Öhman Grön Obligation, Öhman Kort Ränta, Öhman Obligationsfond, Öhman Räntefond Kompass Hållbar

“Vi har medvetet valt att ligga överviktade i aktier. Det ger en något större risk; portföljen kommer att svänga mer än vårt benchmark. Vid börsfall har vår portfölj minskat mer i värde än benchmark. Men eftersom börsens långsiktiga riktning har varit tydligt upp medan räntorna fallit, har överviktningen i aktier gynnat vår portfölj på lång sikt. Framöver är det dock rimligt att tro att riskerna på börsen ökar. Konjunkturen vänder ner och räntorna lär inte falla mer. Därför drar vi nu försiktigt ner exponeringen mot aktier och ökar i andra tillgångsslag”

Kommentar från Klas Eklund, Kapitalförvaltningskommittén – mars 2019

 

Mistras fonder förvaltas (31 december 2018) av:

Förvaltare Andel av portfölj (%)
Öhman 31,1
Generation Investment Management 27,7
First State / Stewart Investors 7,5
Captor 6,9
Skandia Fonder 6,4
Lannebo Fonder 5,9
Enter Fonder 4,7
Nordkinn Asset Management 3,4
Skandinaviska Enskilda Banken 1,8
M&G Investments 1,6
Alder 0,9
LGT Capital Partners 0,7

 

Avkastning

Under 2018 avkastade Mistras portfölj 2,7 procent. Aktiefonder avkastade 2,5 procent och alternativa investeringar 10 procent. Den senare beroende på en god avkastning från riskkapitalfonder. I den lågräntemiljö vi befinner oss i blev avkastningen från räntebärande placeringar magra 0 procent. Den genomsnittliga avkastningen på totalportföljen de senaste fem åren har varit 7,7 procent.

Visa: border_allVisa: show_chart

 

  Aktier Räntebärande Alternativa investeringar Totalportfölj
Hittills i år 2.5 0 10 2.7
De fem senaste åren 13.2 1.7 5 7.7