Mistra Dialog

Mistra Dialog ska stärka kopplingen mellan Mistraprogrammens forskningsverksamhet och omgivande samhällets behov av kvalificerad kunskap.

  Mistra Dialog vill skapa länkar mellan resultat och kunskap från våra forskningsprogram och aktuella frågor på den miljöpolitiska dagordningen i såväl Sverige som EU. Inom ramen för denna satsning har Mistra bland annat tagit fram en handbok kring beslutsfattande inom EU och arrangerat ett antal seminarier och webbinarier med deltagare från akademi, offentlig sektor, näringsliv, civilsamhälle och politik.

  Ett annat fokus inom Mistra Dialog har varit att stärka kopplingen mellan Mistras två roller som kapitalägare och miljöstrategisk forskningsfinansiär. Där har vi bland annat tagit fram ett antal ”Investor Briefs” som presenterar resultat från forskningsprogrammen för investerare som vill bidra till en hållbar utveckling.

   


  Kalendarium

  2021

  6 maj – Webbinarium Framtidens mat

  11 februari Webbinarium The InsectGapMap project –Insect populations and computational tools to identify research funding needs

  2020

  24 november – Webbinarium Investor Brief för återvunnen råvara – Kunskap för hållbara investeringar

  21 oktober – Webbinarium Global climate implications of the US elections

  1 september – Webbinarium Investor Brief för mode och textil – kunskap för hållbara investeringar

  16 juni – Webbinarium Grön omstart – forskningens betydelse för en hållbar återhämtning


  Seminarier och intervjuer

   

  Webbinarium: Investor Brief för återvunnen råvara – Kunskap för hållbara investeringar, 24 november 2020.

   

  Webbinarium: Global climate implications of the US elections, 21 oktober 2020.

   

  Webbinarium: Agenda 2030 på lokal nivå – så gör andra städer, 19 oktober 2020.

   

  Webbinarium: Investor Brief för mode och textil – kunskap för hållbara investeringar, 1 september 2020.

   

  Webbinarium: Forskningens betydelse för en grön omstart, 16 juni 2020.

   

  Intervjuserie The importance of research for a green recovery, juni-augusti 2020.

  Hur kan innehåll och resultat från Mistras forskningsprogram bidra till en hållbar återhämtning och långsiktig samhällstransformation? I en videoserie delar Mistras programchefer med sig av kunskaper och insikter från sina forskningsprogram.

   


  Publikationer