Mistra Dialog

Mistra Dialog ska stärka kopplingen mellan Mistraprogrammens forskningsverksamhet och omgivande samhällets behov av kvalificerad kunskap.

  Mistra Dialog vill skapa länkar mellan resultat och kunskap från våra forskningsprogram och aktuella frågor på den miljöpolitiska dagordningen i såväl Sverige som EU. Inom ramen för denna satsning har Mistra bland annat tagit fram en handbok kring beslutsfattande inom EU och arrangerat ett antal seminarier och webbinarier med deltagare från akademi, offentlig sektor, näringsliv, civilsamhälle och politik.

  Ett annat fokus inom Mistra Dialog har varit att stärka kopplingen mellan Mistras två roller som kapitalförvaltare och miljöstrategisk forskningsfinansiär. Där har vi bland annat tagit fram ett antal ”Investor Briefs” som presenterar resultat från forskningsprogrammen för investerare som vill bidra till en hållbar utveckling.

   


  Kalendarium

  1 september – Webbinarium Investor Brief för mode och textil – kunskap för hållbara investeringar


  Seminarier och intervjuer

  Webbinarium 16 juni 2020 – Forskningens betydelse för en grön omstart.

   

   

   

   

   

  Hur kan innehåll och resultat från Mistras forskningsprogram bidra till en hållbar återhämtning och långsiktig samhällstransformation? I en videoserie delar Mistras programchefer med sig av kunskaper och insikter från sina forskningsprogram. Se hela serien här.

   


  Publikationer

   

  Investor brief No 1 – Plastics and sustainable investments.

  Active ownership on environmental and social issues: What works? A summary of the recent academic literature.

  Analysis of the EU Circular Economy Action Plan 2020