Mistras fokusområden

Mistra inriktar sina forskningssatsningar till fem olika områden - klimat, cirkulär ekonomi, material- och produktionsteknik, livsmedel och bioekonomi samt övergripande forskning och tvärgående möjligheter.

  Fokusområden

  För att få största möjliga effekt har Mistra valt att inrikta sina forskningssatsningar till fem olika områden. De fyra första är klimat, cirkulär ekonomi, nya material och produktionsteknik samt området livsmedel och bioekonomi.

  I Mistras femte område står mer övergripande frågor i fokus. Den forskningen ska stärka övriga satsningar så att kunskaperna fördjupas och resultaten kommer till nytta.

  Gemensamt för alla forskningssatsningar är att de syftar till att skapa ett hållbart samhälle inom de ramar som vår planet i sig sätter.

  Mistra har valt fokusområden både utifrån var forskningsbehoven är som störst och var satsade resurser kan göra störst nytt.

  Klimat

  Omställning och säkerheten för samhället i en tid av klimatförändringar.

  Cirkulär ekonomi

  Allt från design till hur man bygger nya affärsmodeller.

  Material & Produktionsteknik

  Innovation inom miljöområdet och stärka Sveriges konkurrenskraft.

  Livsmedel och Bioekonomi

  Optimerad användning av våra biologiska resurser inom de planetära gränserna.

  Övergripande forskning och tvärgående möjligheter

  Fånga upp de övergripande möjligheter som finns inom övriga forskningsfält.