Publicerad 2015-10-15

30 miljoner euro till forskning om Östersjön

I november öppnar den tredje och sista utlysningen inom det europeiska programmet BONUS. Totalt ska 30 miljoner euro fördelas till projekt som bidrar till att förbättra miljösituationen i Östersjöregionen. För intresserade av utlysningen blir det ett informationsmöte 9 november.

2010 beslutade EU att i samarbete med länderna kring Östersjön inrätta forskningsprogrammet BONUS. Tanken var att finansiera samarbetsprojekt som på ett praktiskt sätt kan bidra till hållbar utveckling i och runt det utsatta innanhavet. Sedan dess har tre utlysningar arrangerats och för närvarande pågår 28 forsknings- och utvecklingsprojekt.

– BONUS är en viktig del av den östersjöforskning som pågår. Alla länder i regionen skjuter till pengar, säger Thomas Nilsson på Mistra, som tillsammans med Vinnova och Formas bidrar med svensk finansiering.

Den aktuella utlysningen, Blue Baltic – den sista och hittills största inom BONUS-programmet – följer en tidigare utarbetad forskningsagenda som pekar ut angelägna utmaningar. I utlysningen ingår elva temaområden, bland annat hållbart vattenbruk, utveckling av fjärranalysmetoder, samt tekniska lösningar för att uppnå god ekologisk status i Östersjön.

– Inom BONUS finns grundforskning kring exempelvis ekologiska samband men mycket av programmet riktar in sig på tillämpad teknisk och samhällsvetenskaplig forskning, säger Thomas Nilsson.

Utlysningen, som pågår november–mars‚ är öppen för alla forskare inom akademi, forskningsinstitut och från näringsliv. Projekt måste inkludera minst tre forskargrupper från olika länder. Projekt kan få stöd med upp till tre miljoner euro under en treårsperiod, med tidigaste start 2017.

BONUS-programmet finansieras till femtio procent med EU-medel. Övrig finansiering kommer från forskningsfinansiärer i de länder som medverkar i BONUS – Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Danmark och Sverige. Även Ryssland finansierar nationella projekt med bäring på Östersjön, men det sker utanför BONUS-programmet.

Text: Henrik Lundström, Vetenskapsjournalisterna

FAKTA: BONUS
Ett informationsmöte om BONUS och den aktuella utlysningen arrangeras 9 november i Stockholm. Mer information hittar du härlänk till annan webbplats

Tidtabell för utlysningen:
9 november 2015 – Utlysningen Blue Baltic öppnar
9 februari 2016 – Sista datum för förregistrering
10 mars 2016 – Utlysningen stänger
maj 2016 – Utvärdering
juni 2016 – Besked om tilldelning
januari 2017 – Första projektstart

För närvarande pågår 28 projekt, varav Mistra är med finansiär av fyra: