Publicerad 2016-06-16

40 miljoner till mobilitet med fokus på beteenden och IT-tjänster

KTH blir värd för ett nytt Mistraprogram om smart mobilitet och tillgänglighet. Det beslutade Mistras styrelse i början av juni. Det nya programmet syftar till att utveckla kunskap om integrerade tjänster för hållbar mobilitet och hållbara transporter.

Mistraprogrammet SAMS, Sustainable Accessibility and Mobility Services leds av KTH och Väg- och transportforskningsinstitutet, VTI. I konsortiet bakom satsningen som uppgår till 40 miljoner kronor under fyra år ingår även universiteten i Karlstad och i Uppsala.

Programmet ska dels ta fram kunskap om mobilitet och tillgänglighet, dels använda denna kunskap för att tillsammans med andra aktörer utveckla hållbara mobilitets- och tillgänglighetslösningar som kan få genomslag i samhället. Flera storföretag är med på tåget, bland annat Ericsson samt Hertz och Sunfleet vars område är hyrbilar och bilpooler. Dessutom medverkar Stockholms stad, Malmö stad och Botkyrka kommun.

– Det är ett spännande program de har satt ihop. En kombination av hög kvalitet och bra frågeställningar, plus att de fått med flera stora företag och kommuner som är engagerade, kommenterar Christopher Folkeson Welch, programansvarig på Mistra.

Målet är att utveckla integrerade IT-tjänster för att underlätta hållbar mobilitet och resande, ett resande som i framtiden förmodligen inte alls ser du som det gör idag. Det handlar också om att göra hållbarhetsanalyser av olika mobilitetstjänster.

Dagens transportsystem fungerar i stort sett som för 30 år sedan, men kan snart komma att förändras i grunden genom omvälvande innovationer som omkullkastar befintliga affärsmodeller, exempelvis lösningar för delningsekonomin eller självkörande bilar.

SAMS ska fokusera på mobilitetstjänster, intermodalitet samt beteende och attityder. Forskning kring drivmedel, motorkonstruktion och bränsleförbrukning ingår inte. De tekniska problemen är sällan så stora att det inte går att överbrygga, menar Christopher Folkeson Welch. Det handlar snarare om att förstå och ta tillvara användarbeteende, undersöka mobilitetstjänster och styrmedel och rikta detta mot mer hållbar mobilitet.

Programmets ledarskap delas mellan Anna Kramers och Jonas Åkerman, båda verksamma vid Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) vid KTH.

– Vi ser transporter som ett sociotekniskt system och vår forskning kommer att ha ett stort fokus på beteendefrågor, säger Jonas Åkerman.

Att Stockholm och andra kommuner är med hör enligt honom bland annat samman med stadens ambition att bli fossilfritt senast 2040. Samtidigt ska Stockholm växa med 140 000 invånare, en ekvation som Jonas Åkerman förklarar innebär både utmaningar och möjligheter.

Åke Iverfeldt, vd för Mistra, är mycket nöjd med den nya satsningen.

– Det är en ödesfråga för omställningen till ett klimatsmart och resurseffektivt samhälle att vi kan skapa tillgänglighet och mobilitet på ett mer hållbart sätt. Därför är detta program så viktigt, säger han.

SAMS startar med kick-off i mitten av hösten.