Publicerad 2015-03-25

42 miljoner till forskning om produktdesign och resurseffektivitet

Mistras styrelse har beslutat investera högst 42 miljoner kronor över en fyraårsperiod i forskningsprogrammet REES (Resource-Efficient and Effective Solutions based on circular economy thinking) med Linköpings universitet som huvudsökande.

Syftet med detta initiativ är att med kunskap och innovativa idéer bidra till utvecklingen av en cirkulär ekonomi, dvs. ett samhälle som bygger på slutna materialflöden.

Mistra utlyste i september 2014 ett program om Produktdesign och resurseffektivitet på vägen mot en cirkulär ekonomi. När ansökningstiden gick ut hade fyra konsortier lämnat in förslag. REES (Resource-Efficient and Effective Solutions based on circular economy thinking) har enligt en internationell expertpanel, bedömts vara det starkaste förslaget.

– Linköpings universitet har tillsammans med Lunds universitet och Chalmers tekniska högskola lämnat in en ansökan som tydligt integrerar produkt- och tjänstedesign med utveckling av affärsmodeller och policy. Att ansökan dessutom har ett starkt stöd från industrin gör den till en vinnare, säger Åke Iverfeldt, Mistras vd.

Konsortiet består förutom av de tre akademiska parterna av ett stort antal företag (bl.a. Attends Healthcare AB, Ericsson AB, HTC Sweden AB, Inrego, Ståthöga MA Teknik AB, AB Volvo och Volvo Car Group) samt några organisationer och kommuner. Med medfinansiering från deltagande företag och akademiska parter uppgår programmets totala budget till ca 80 miljoner kronor.

– Det finns ett stort behov av forskning om hur vi kan designa produkter på ett smart och hållbart sätt för att minska resursåtgången. Vi är glada att nu kunna lansera detta program, säger Åke Iverfeldt, Mistras vd.

KONTAKTPERSONER:
Thomas Nilsson, programansvarig Mistra, thomas.nilsson@mistra.org, 08-791 10 22
Malin Lindgren, kommunikationsansvarig Mistra, malin.lindgren@mistra.org, 08-791 10 27