Publicerad 2017-06-15

This post is also available in English

49 miljoner till nytt program om underhåll av infrastruktur

Att tåg kommer sent eller att kommunala vattenledningar springer läck är bara ett par exempel på att svensk infrastruktur är i dåligt skick. Frågan är hur problemen ska hanteras. Att hitta svaren blir en huvuduppgift för ett nytt Mistraprogram som snart ska utlysas.

I Sverige finns ett flertal forskningsprogram med infrastruktur i fokus. De handlar om allt från hur vi ska få upp mer trafik på järnväg till hur transporter ska kunna bli mer energieffektiva.

– När vi studerade de program som finns upptäckte vi att frågor som rör underhåll av befintlig infrastruktur är försummade. Därför har Mistras styrelse precis beslutat att vi ska starta ett program med just det i fokus, säger Thomas Nilsson som är programansvarig på Mistra.

Innan styrelsen klubbade sitt beslut genomfördes en förstudie som konstaterade att det finns ett behov av forskning kring just underhåll inom infrastruktur.  Framförallt inom områdena väg, järnväg och VA-system. Där är bristerna så stora att det skapar merkostnader för hela samhället.

– Vi vill framförallt lyfta fram den infrastruktur som kommunerna ansvarar för, främst VA-system och lokala gatunät. Men även infrastruktur i form av vägar och järnvägar kommer att finnas med inom programmet.

Både nya kunskap och kompetens

Ett problem inom branschen är att kunskapsutvecklingen är otillräcklig, vilket har lett till brist på kompetens när det gäller underhåll.

– Därför vill vi att programmet förutom att ta fram kunskap, även ska bidra till att höja kompetensen inom området, säger Thomas Nilsson.

Det nya programmet kommer att formeras kring följande delområden:

  • Bedömning av infrastrukturens tillstånd
  • Prognoser och beslutsstöd
  • Finansiering och affärsmodeller
  • Organisation och processer

Frågor som rör hållbarhet och digitalisering ska inkluderas i samtliga delområden.

Mistra kommer att satsa 49 miljoner kronor under fyra år men förväntar sig att företag, branschorganisationer och myndigheter skjuter till ytterligare 30 procent.  Programmet kommer därmed att få en totalbudget på närmare 70 miljoner kronor.

Utlysning beräknas öppna i juni för att sedan pågå fram till i början av december. Sökande till programmet kan vara forskare tillsammans med både privata och offentligt ägda företag som förvaltar infrastruktur och statliga myndigheter, kommuner och bransch- och intresseorganisationer.

Mer information kommer inom kort att publiceras på Mistras hemsida.