Publicerad 2018-10-22

This post is also available in English

54 MSEK till forskning om miljökommunikation

Mistra utlyser medel till ett nytt forskningsprogram som ska vidareutveckla förståelsen för hur kopplingen mellan kunskap och handling ser ut. Ett utvecklat tvärvetenskapligt samarbete mellan forskargrupper inom en rad olika discipliner förväntas. Forskningen ska också baseras på samverkan med intressenter av olika slag.

Stockholm, 22 oktober 2018

Mistra har som uppgift att stödja sådan forskning och utveckling inom miljöområdet, som har betydelse för samhällets utveckling och som kan omsättas i beslut och handling. I detta uppdrag finns ett betydande intresse för att skapa ökad förståelse för hur kopplingen mellan kunskap och handling ser ut.

– Mer kunskap och fakta leder inte per automatik till bättre beslut. Vi behöver veta mer  om denna komplexa process, därför gör vi denna unikt stora satsning på forskning om kommunikation kring miljö- och hållbarhetsfrågor säger Åke Iverfeldt, vd Mistra.

Många av de åtgärder som behöver genomföras vad gäller klimat, miljö och hållbarhet förutsätter kommunikation av olika slag. Kommunikation rörande miljöfrågor är i sig en viktig form av åtgärd och ofta en förutsättning för att lösningar får acceptans.

Forskningsprogrammet ska vara tvärvetenskapligt och bryta ny mark jämfört med vad som har setts som konventionella studier av (miljö)kommunikation. Det ska vara analytiskt nyskapande och inspirera till nya former av kommunikationspraktiker. Forskningen ska också baseras på samverkan med intressenter av olika slag.

Programmets förväntade budget är sammanlagt på 60 miljoner kronor under fyra år. Mistras finansiella bidrag är högst 90% av den sammanlagda budgeten, maximalt 54 miljoner kronor.

Ansökningar ska vara Mistra tillhanda senast onsdagen den 6 mars kl 16.00.

Information om utlysningen finns på https://www.mistra.org/forskningsprogram/miljokommunikation


Kontaktpersoner:

Åke Iverfeldt, vd Mistra, ake.iverfeldt@mistra.org, 08-791 10 24

Malin Lindgren, programansvarig, Mistra, malin.lindgren@mistra.org, 08-791 10 27

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och en hållbar samhällsutveckling.