Publicerad 2018-10-31

This post is also available in English

60 miljoner kronor till miljökommunikation

Det finns gott om viktig forskning om klimat och miljö. Men resultaten kommer inte alltid till nytta.
Mistra ska därför starta ett program för att förbättra kommunikationen kring miljö- och hållbarhetsfrågor.

Mistras nya utlysning om miljökommunikation är nyskapande både i innehåll och i kraft av sin storlek. Resultaten ska förhoppningsvis kunna komma till användning utan dröjsmål.

–  Vi hoppas att det kan bli stor spridning av resultaten och det ganska omgående. För vissa av Mistras forskningsresultat kan det av naturliga skäl ta tid innan de kommer till nytta. Men i den här satsningen hoppas vi att resultaten kan gå att applicera direkt.

Det säger Malin Lindgren, som är programansvarig för Mistras nya utlysning om miljökommunikation.

Utlysningen riktar främst in sig på det existerande glappet mellan kunskap och handling. Det finns idag gott om viktig forskning om miljön och klimatet som inte kommer till nytta och därmed inte leder till förbättringar och förändringar.

Orsakerna till detta är komplexa men delar av förklaringarna hittar vi sannolikt i vår mottaglighet för information om miljö- och hållbarhetsfrågor, menar Malin Lindgren.

– Det är i sig en komplicerad fråga som bland annat innefattar aspekter av tillit, acceptans, föreställningar om framtiden samt att landskapet för kommunikation har förändrats, säger hon.

Satsningen är unik i kraft av sin storlek (60 miljoner kronor under fyra år varav 54 miljoner kronor från Mistra) men även vad avser dess bredd.

– Vi vill se ett tvärvetenskapligt program där möjliga medverkande områden är psykologi, pedagogik, sociologi, retorik, miljöhistoria, ekonomi, strategisk kommunikation, medievetenskap, teknik- och vetenskapsstudier med mera.

Finns det skillnader mellan vetenskapskommunikation och miljökommunikation?

– Forskningsresultaten kommer säkert kunna appliceras på all forskningskommunikation men vi vill att fokus på den här forskningen ska vara på miljöfrågor, därav namnet, säger Malin Lindgren.

Utlysningen är öppen fram till 6 mars. Mer information om satsningen finns här.

Text:Thomas Heldmark