Publicerad 2018-10-23

This post is also available in English

70 MSEK till forskning om minskad exponering för farliga kemikalier

Människor och miljö blir fortfarande förgiftade av kemikalier som läcker ut vid tillverkning, användning och omhändertagande av produkter. Mistra satsar därför 70 miljoner kronor på ett nytt forskningsprogram som skall bidra till en minskad exponering för farliga kemikalier för människa och miljö.

– Många av de kemikalier som används idag anses vara ofarliga medan andra har kända risker vid exponering. Dessa risker måste bättre hanteras eller i bästa fall undvikas. Kemister, ingenjörer, designers och många andra bör arbeta tillsammans med syfte att redan från början utforma produkter med förbättrad riskprofil säger Åke Iverfeldt, vd på Mistra.

Forskningsprogrammet ska inriktas på att använda designprocessen för att minska exponeringen för farliga kemikalier. Tonvikt bör ligga på teknisk utveckling av allt från nya oprövade idéer till avancerade prototyper. Kemister som utformar nya kemiska föreningar behöver till exempel förstå hur dessa kommer att interagera med användare och med miljön, helst med hjälp av prediktiva verktyg.

Programmets förväntade budget är sammanlagt på 100 miljoner kronor under fyra år. Mistras finansiella bidrag är högst 70 % av den sammanlagda budgeten, maximalt 70 miljoner kronor.

Mistra välkomnar konsortier med tvärdisciplinär sammansättning där kemister, ingenjörer, läkare, samhällsvetare och andra samverkar. Studierna kan behandla allt från hem- och arbetsmiljö till exponering i avlägsna naturområden.

Ansökan ska vara Mistra tillhanda senast måndagen den 4 mars 2019 kl 16.00.

Information om utlysningen finns på https://www.mistra.org/forskningsprogram/design-for-minskad-exponering-for-farliga-kemikalier


Kontaktpersoner:
Christopher Folkeson Welch, programansvarig, chris.welch@mistra.org, 08-791 10 26
Malin Lindgren, kommunikationsansvarig, Mistra, malin.lindgren@mistra.org, 08-791 10 27