Publicerad 2015-06-11

80 miljoner till forskning om mode och återvinning

Mistra investerar i en andra fas av de två programmen Mistra Future Fashion och Mistra Closing the Loop. Totalt satsas 80 miljoner kronor under kommande fyra år för att vidareutveckla forskningen om en hållbar modeindustri respektive utnyttjande av industriavfall.

Liksom tidigare ska den fortsatta satsningen på Mistra Closing the Loop gå till ett antal projekt som inom programmet samverkar kring hur olika industriavfall kan tas hand om och återanvändas effektivare. Forskarna har under de tre år som gått utvecklat metoder för att identifiera och föra tillbaka resurser till industrin. Mistras investering på 40 miljoner kronor ska kompletteras med minst 20 miljoner kronor i motfinansiering av deltagande aktörer i den nya satsningen.

Mistra Future Fashion beviljas också 40 miljoner kronor i en ny fas fram till 2019. Målet är att gå vidare med arbetet att ge modeindustrin verktyg som gör hållbarhet till en konkurrensfördel.