Publicerad 2017-06-15

This post is also available in English

Åke Iverfeldt invald i förtroenderåd för SNS

Mistras VD har valts in i den högsta beslutande församlingen för Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS.  Verksamheten som bland annat främjar samhällsvetenskaplig forskning ligger i linje med Mistras idéer och Åke Iverfeldt vill bland annat använda uppdraget till att föra fram hållbarhetsfrågor.

– Jag ser fram emot att medverka i förtroenderådet. SNS vill ligga i fronten och tar upp frågor som är aktuella och angelägna. Detta rimmar väl med vad Mistra också strävar mot. Deras seminarier är därtill välregisserade och deras skrifter håller hög kvalitet, säger Åke Iverfeldt.

SNS förtroenderåd är dess högsta beslutande församling och utser styrelse och revisorer. Rådet består för närvarande av 208 personer och de hämtas från akademin, näringslivet och organisationssverige.

– SNS tar tydligt ställning för en debatt som baseras på kunskap och de försvarar vetenskapens roll i beslutsfattande. Också detta är något Mistra för fram.

Han ser det också som ett bra nätverk med många chanser att såväl påverka som låta sig påverkas. Mistra har länge varit en av SNS medlemmar, och Åke Iverfeldt säger att de båda organisationerna har en hel del att ge varandra.

– Det finns en överhörning. Många av deras frågor handlar om ekonomi, som det mesta till slut gör. Men de har också ett fokus på hållbarhet och jag gissar att det är därför jag blev tillfrågad.